Ważne telefony

Ważne telefony
Fot. Budżet obywatelski

 

 

 

 

 

 

Na etapie tworzenia wniosków niezbędna może okazać się porada specjalisty z dziedziny, której dotyczy proponowany przez Państwa projekt. Poniżej znajdują się numery kontaktowe do Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz do miejskich jednostek organizacyjnych, pod którymi uzyskają Państwo pomoc.

 


ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU:

Odwodnienia:
12 616 8661

Zadania inwestycyjne:
12 616 7239

Remonty dróg:

  • Rejon Dz. I-III Śródmieście- 12 616 8616
  • Rejon  Dz. IV-VII Krowodrza – 12 616 8615 
  • Rejon  Dz. VIII-XIII  Podgórze – 12 616 8629
  • Rejon  Dz. XIV-XVIII Nowa Huta – 12 616 8619

Organizacja ruchu oraz sygnalizacja świetlna:

12 616 7516


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ:

12 341 8516

 

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ:

12 616 6371
12 616 6373

 

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY:

12 617 8846

 

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH:

12 616 6196
12 616 6146
12 616 6226

 

WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

12 616 1910
12 616 1913

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI:

12 616 6052

 

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE:

12 354 2500

 

WYDZIAŁ EDUKACJI:

12 616 5245
12 616 5223
 

WYDZIAŁ SPORTU:

12 6161 9397

BIURO DS. OCHRONY ZDROWIA:

Profilaktyka i ochrona zdrowia:
12 616 9497
12 616 9492
12 616 9490

Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun):
12 616 9487
12 616 9284

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH:

kwestie osób niepełnosprawnych:
12 616 5075

kwestie polityki rodzinnej:
12 616 1970

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

12 616 5427

 

MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ:

12 411 4121 wew. 107

 

GRODZKI URZĄD PRACY:

12 686 8216
12 686 8217

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

12 616 9271
12 616 8914

 

STRAŻ MIEJSKA:

12 411 0045

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

zadania dotyczące infrastruktury komunalnej miasta:

12 616 8969

zadania dotyczące planowania rozwoju systemu transportu:

12 616 8947

zadania dotyczące Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami i utrzymania czystości:

12 616 8991

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA:

12 616 8857

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI:

12 616 8414

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski