Ważne Telefony - budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski - ważne telefony

Ważne Telefony - budżet obywatelski 2020
Fot. Budżet obywatelski

WAŻNE TELEFONY

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem projektu, zapraszamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA

 

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa

Tel.: 12 616 17 74

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Tel.: 12 616 65 02

12 616 65 06

 

Wydział Geodezji

Tel.: 12 616 9776

12 616 9773

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Tel.: 12 616 89 67 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi  i Czystości)

12 616 87 69 (Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi  i Czystości)

12 616 89 69 (Energetyka)

12 616 89 47, 12 616 87 70  (Referat Analiz Transportowych)

 

Wydział ds. Jakości Powietrza

Tel.:12 616 88 79

12 616 90 60

 

Wydział Kształtowania Środowiska

Tel.: 12 616  88 57

12 616  88 46

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tel.: 12 616 19 10

12 616 15 99

 

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Tel.:  12 616 84 67

12 616 84 65

12 616 58 23

12 616 58 26

 

Wydział Obsługi Urzędu:

Tel.: 12 616 15 59

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Tel.: 12 616 85 72

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Tel.: 12 616 11 28 (Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki)

12 616 15 10 (Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

12 616 60 03 (Referat ds. Rewitalizacji)

 

Wydział Skarbu Miasta

Tel.: 12 616 9924

 

Wydział Sportu

Tel.: 12 616 93 97

12 616 94 04

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Tel.: 12 616 93 82

 

Wydział ds. Turystyki

Tel.: 12 616 60 52

 

 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I INNE INSTYTUCJE:

 

Biblioteka Kraków

Tel.: 12 618 91 26

789 449 908

 

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Tel.: 12 420 49 62

12 420 49 66

 

Centrum Kultury Podgórza

Tel.: 519 309 352

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Tel.: 12 68 68 230

12 68 68 230

 

Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Tel.: 12 648 08 86

12 648 08 86

 

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Tel.: 12 354 25 00 (Sekretariat)

12 354 25 99 (Dział Inicjatyw Lokalnych)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Tel.: 12 616 53 22

12 616 54 88

12 616 53 56

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Tel.: 12 650 38 55

660 637 219

12 650 39 56

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Tel.: 12 411 41 21 wew. 115

12 411 41 21 wew. 107

 

Nowohuckie Centrum Kultury

Tel.: 12 644 02 66

 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Tel.: 12 644 68 10 wew. 23

 

Straż Miejska Miasta Krakowa

Tel.: 12 688 21 10

12 68 82 115

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 616 61 96

12 616 28 32

12 616 61 70

12 616 61 46

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Tel.: 12 619 99 39

12 619-99-88

689 689 136

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Tel.: 616 72 46

616 72 50

616 72 49

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Tel.: 12 616 63 72

12 616 63 95

12 616 63 24

12 616 63 34

 

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Tel.: 12 341 85 29

12 341 85 40

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Tel.: 12 616 86 00  (Centrala)

12 616 86 90 lub 12 616 86 91 (w sprawie wdrożenia jednolitego systemu SIM, Dział Systemu Informacji Miejskiej ZTP)

12 616 86 72, 12 616 86 71 (w sprawie  realizacji zadań w ramach utrzymania, rozwoju i zachowania infrastruktury rowerowej, Dział Mobilności Aktywnej ZTP)

12 616 86 46 (w zakresie wiat przystankowych)

12 616 86 62 (w zakresie organizacji transportu zbiorowego)

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Tel.: 12 201 02 64

12 20 18 865

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski