Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Weryfikacja projektów

Złożony formularz po weryfikacji formalnej (do 20 czerwca) podlega procesowi opiniowania przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostkę organizacyjną. Na tym etapie sporządzana jest opinia, w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

Pamiętaj! Wniosek może być korygowany tylko 1 raz, a od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości do 1 września. Informacja o wynikach weryfikacji będzie zawierała wykaz złożonych propozycji zadań lokalnych (dzielnicowych) oraz ogólomiejskich z oznaczeniem „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji wraz z uzasadnieniem dotyczącym propozycji odrzuconych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Wydział Spraw Społecznych
Data publikacji: 2014-03-27
Data aktualizacji: 2014-05-09
Powrót