Wspólne Projekty 2020 | Podsumowanie najczęściej pojawiających się błędów podczas preweryfikacji

Podsumowanie najczęściej pojawiających się błędów podczas preweryfikacji

 

Miejskie jednostki weryfikujące przypominają na co zwrócić uwagę w trakcie przygotowania projektu do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Wspólne Projekty 2020 | Podsumowanie najczęściej pojawiających się błędów podczas preweryfikacji
Fot. Budżet obywatelski

W związku z tegoroczną preweryfikacją projektów opracowano zestawienie najczęściej  pojawiających się błędów podczas składania propozycji zadań. Jest to przede wszystkim ryzyko nie spełnienia kryteriów regulaminu budżetu obywatelskiego w poniższym zakresie:

  • Brak lub niekompletność danych dotyczących ogólnodostępności efektów realizacji zadania § 17 ust. 1 ppkt. 1) regulaminu BO
  • Nie uwzględnianie uniwersalnego projektowania § 3 regulaminu BO
  • Sytuowanie projektów na działkach nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków § 17 ust. 1 ppkt. 7) regulaminu BO
  • Składanie propozycji zadań, których realizacja obarczona jest wysokim ryzykiem lub brakiem możliwości realizacji zadania w cyklu jednorocznym – nie uwzględnianie kryterium jednoroczności  § 2 regulaminu BO
  • Niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z prawami własności § 17 ust. 1 ppkt. 6) regulaminu BO

Poniżej przedstawiamy prezentację przygotowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej zawierająca cenne wskazówki dla Wnioskodawców. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

PLIK „Prezentacja BO-2020_ZZM”

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Stefanik
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski
Zobacz także
Budżet Obywatelski