górne tło

Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego

Kolejne posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego odbędzie się 16 stycznia br., w godzinach 16.30-18.30 w sali Portretowej w budynku Magistratu przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

 

 

 

 

 

 

Na najbliższym posiedzeniu omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Tryb i zasady pracy Rady Budżetu Obywatelskiego, w tym jej skład członkowski oraz zakres kompetencji.

2. Harmonogram kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

 

Posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

dolne t�o