górne tło

Posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego

Kolejne posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego odbędzie się 3 kwietnia br., w godzinach 16.30-18.30 w sali im. J. Dietla (Plac Wszystkich Świętych 3-4).

Proponowany porządek obrad:


1. Ustalenie kryterium podziału środków w dzielnicach.

2. Ustalenie zasad naboru wśród przedstawicieli strony społecznej, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i wnioskodawców do Rady Budżetu Obywatelskiego.

3. Omówienie regulaminu rozpatrywania protestów, który stanowić będzie załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa ws. ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego mają charakter otwarty.

Zapraszamy!

dolne t�o