górne tło

Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Konsultacje mają na celu ustalenie zapisów projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzone konsultacje jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Harmonogram konsultacji:

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy dostarczyć za pośrednictwem uzupełnionego formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020 r.:

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji:

Pliki do pobrania: