górne tło

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 32 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynosi 6.400.000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25.000,00 zł oraz wyższy niż 1 280 000,00 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację projektów o charakterze dzielnicowym w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz limity na pojedyncze zadania wynoszą:

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa VII edycja – 2020

Opis działania

Termin

Spotkania z mieszkańcami

(warsztaty, maratony pisania projektów)

marzec - kwiecień 2020

Składanie propozycji zadań

1 -30 kwietnia 2020

Ogłoszenie wyników oceny formalno-prawnej

7 sierpnia 2020

Składanie protestów

7 - 14 sierpnia 2020

Głosowanie

26 września - 05 października 2020

Ogłoszenie wyników

26 października 2020