górne tło

Lista Poparcia

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez wnioskodawcę listy poparcia. Internetowa Platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu.

 

Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

 

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców informujemy, że wymagana lista poparcia zawierająca 15 podpisów osób popierających złożony projekt może być dostarczona w terminie późniejszym niż wymagane 7 dni o których mowa w regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wprowadzonego uchwałą nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dn. 12 lutego 2020 r., jednak nie później niż do 24 lipca br. Złożone projekty przejdą równoległą weryfikację formalną i merytoryczno – prawną. Dodatkowe informacje dotyczące uzupełnień list poparcia będą przekazywane Wnioskodawcom korespondencją mailową i/lub telefonicznie.

Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu!