górne tło

DYŻURY KONSULTACYJNE JEDNOSTEK WERYFIKUJĄCYCH PROJEKTY

Poniżej prezentujemy harmonogram tematycznych dyżurów poszczególnych jednostek weryfikujących projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Zachęcamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, to okazja do tego, aby porozmawiać o swoich pomysłach, uzyskać dodatkowe informacje albo doprecyzować swoje propozycje.

Dyżury będą odbywać się w blokach tematycznych w następujących dniach:

  1. Edukacyjno-sportowe BO – 14 kwietnia i 15 kwietnia
  2. Kulturalne BO – 16 kwietnia i 17 kwietnia
  3. Społeczne BO –20 kwietnia i 21 kwietnia
  4. Infrastrukturalne BO – 22 kwietnia i 23 kwietnia
  5. Ekologiczno-zielone BO – 24 kwietnia i 27 kwietnia

* Dyżury w  godzinach pracy jednostek.

Szczegółowy wykaz jednostek dyżurujących wraz z danymi kontaktowymi dostępny poniżej:

BO_dyżury_tematyczne