górne tło

ANKIETA DLA WNIOSKODAWCÓW

Zapraszamy wszystkich wnioskodawców tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej programu „Wspólne Projekty” oraz preweryfikacji wniosków w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Program „Wspólne Projekty” obejmował nową ścieżkę składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy przy wsparciu Ambasadorów Lokalnej Partycypacji, dyskutowali na temat swoich pomysłów oraz przesyłali swoje projekty do preweryfikacji. Osoby, które uczestniczyły w programie miały unikatową możliwość otrzymania informacji zwrotnej odnośnie projektów, które planowały złożyć.

Ankieta dostępna pod poniższym linkiem:

https://bo-projektodawcy.webankieta.pl/

 

Zachęcamy wszystkich Wnioskodawców do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoją opinią.