górne tło

Zostały ostatnie dni na dostarczenie listy poparcia do zgłoszonego projektu

Ostateczny termin dostarczenia listy mija w dniu 24 lipca 2020 r. Nie przegap tej daty!

Przypominamy, że aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez Wnioskodawcę listy poparcia.

Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wypełniania list poparcia, przypominamy:

Poprawnie wypełnioną listę poparcia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2020 roku.

Wskazana data jest datą ostateczną na dostarczenie poprawnie uzupełnionej listy poparcia.

Listę poparcia można dostarczyć bezpośrednio do

lub wysłać pocztą tradycyjną na poniższy adres

W przypadku niedostarczenia listy poparcia, zgłoszony projekt nie będzie mógł zostać zweryfikowany pozytywnie podczas oceny formalnej wniosku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 12 616 1111 lub mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl.