górne tło

KARTA DO GŁOSOWANIA

W tym miejscu mogą Państwo pobrać kartę do głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją poniżej.

 

Przypominamy, że głosowanie ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 26 września - 5 października 2020.

Głosować można:

- elektronicznie

- osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

 

 

Każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

 

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie Nr 1858/2020 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, wzoru karty do głosowania oraz regulaminu organizacji punktów do głosowania na rok 2020