górne tło

Inicjatywa lokalna - nabór wniosków na 2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej na 2021 r.

Na podstawie § 18 Zarządzenia nr 985/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w związku z Zarządzeniem nr 1627/2020 Prezydenta Miasta  Krakowa z dnia 13.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 985/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej.

 

Termin przyjmowania wniosków:  do wyczerpania puli dostępnych środków

 

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 r.  - 150 000,00 zł

 

Wnioski można składać:

1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24,  30-703 Kraków,

2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

3. W siedzibie Urzędu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.

4. W innych siedzibach Urzędu Miasta.