górne tło

Lista poparcia 2021 nowe wytyczne

Aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez wnioskodawcę listy poparcia. Internetowa Platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu.

Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

Ważne! Z uwagi na wystąpienie  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wyznaczono termin ostatecznego dostarczenia listy poparcia na dzień 30 czerwca 2021 r.

Mieszkaniec może wysłać listę pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 segment B pokój 11A

Istnieje również możliwość aby lista została złożona na dziennikach podawczych w poniższych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

 

UWAGA!  W przypadku niedostarczenia listy do wyznaczonego terminu wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia zgłoszonego projektu o brakującą listę poparcia – w ciągu 14 dni od daty wezwania.

 

Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu.