górne tło

Lista projektów miejskich i dzielnicowych

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, na które można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbywa się w dniach 1-10 października.

Głosować na projekty dzielnicowe mogą wyłącznie mieszkańcy dzielnicy, której projekt dotyczy. Aby głos był ważny, należy wybrać sześć projektów - trzy o charakterze ogólnomiejskim i trzy o charakterze dzielnicowym oraz przyznać im od 1-3 punktów.

Wykaz projektów