górne tło

W tych miejscach możesz oddać swój głos!

Oto wykaz punktów głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Głosować można:

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów zadań (w tym trzy głosy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.