górne tło

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

Funkcjonowanie Rady Budżetu Obywatelskiego reguluje Zarządzenie nr 1774/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru wśród Wnioskodawców zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, na podstawie wskazań Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz wskazań Klubów zasiadających w Radzie Miasta Krakowa, ogłasza się skład Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa:

czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa reprezentujących każdy z klubów w Radzie Miasta Krakowa;

czterech przedstawicieli Rad i Zarządów Dzielnic wskazanych przez Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic; 

czterech przedstawicieli strony społecznej - Wnioskodawców zwycięskich projektów wszystkich edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa;

dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa;