górne tło

IX edycja Budżetu Obywatelskiego – startujemy!

Od 21 marca do 25 kwietnia mieszkańcy Krakowa już po raz dziewiąty będą mogli złożyć swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Każdego roku krakowianie wykazują się inicjatywą, aby zmieniać otoczenie na bardziej zielone i przyjazne, budować relacje sąsiedzkie poprzez kulturalne projekty czy tworzenie ogrodów osiedlowych, a także wzmacniać międzypokoleniowe więzy, tworząc przestrzeń do rodzinnego spędzania wolnego czasu na przykład na placach zabaw.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 38 milionów złotych, to o 3 miliony więcej niż w roku ubiegłym.

Idea budżetu obywatelskiego to projekty, które realizowane są jak najbliżej mieszkańców, w odpowiedzi na ich potrzeby, z tego też powodu 80 procent całej kwoty przeznaczona została na projekty dzielnicowe. Pozostałe środki będą na wnioski ogólnomiejskie.

W tym roku kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim wynosi 7,6 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,52 mln zł.

W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł. Najwięcej pieniędzy trafi do dzielnic: Dębniki (2,415 mln zł), Nowa Huta (2,272 mln zł) i Podgórze (2,255 mln zł). W zależności od dzielnicy maksymalne kwoty przeznaczone na jeden projekt będą się różnić.

Autorzy wniosków z ubiegłych edycji łączą nie tylko pomysłowość, ale także praktyczny wymiar danego projektu.

Jedną z takich realizacji jest m.in. projekt pod nazwą „Leśna kryjówka -  naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim”. To miejsce posiadało zaniedbany plac zabaw, który nie był dopasowany wizualnie do miejsca, a urządzenia na nim zamontowane nie wyróżniały się pod względem swojej atrakcyjności. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego plac zabaw stał się nie tylko ciekawy wizualnie, ale także spójny z leśnym otoczeniem użytku ekologicznego. Dodatkowo swoim wyglądem zachęca najmłodszych do kontaktu z przyrodą.

Interesującą propozycją, która odmieniła wizerunek Starego Podgórza był projekt odświeżenia kolorowych schodów na ulicy Tatrzańskiej. Założeniem projektu było nie tylko odnowienie tej ulicy, ale również umieszczenie tutaj nowych cytatów. Wnioskodawcy projektu zależało na mocniejszym niż dotychczas powiązaniu ich z Krakowem, a także z samym Podgórzem.

Krakowianie w ostatnich latach rokrocznie stawiają na projekty zielone, infrastrukturalne i kulturalne, jest to już stały trend w budżecie obywatelskim.

To jakie dziedziny i projekty będą w tym roku dominować dowiemy się po zakończeniu etapu zbierania wniosków, czyli po 25 kwietnia. Lista projektów poddanych pod głosowanie będzie znana 15 września.

A jakie projekty ostatecznie zwyciężą zdecydują mieszkańcy podczas głosowania , które potrwa od 30 września do 14 października. Zwycięskie projekty poznamy 7 listopada podczas ogłoszenia wyników.

W ubiegłym roku pod głosowanie zostało poddanych łącznie 596 zadań, z tej puli zostało wybranych 180 projektów, w tym 167 dzielnicowych oraz 13 ogólnomiejskich.

Warto wiedzieć, że projekty do budżetu obywatelskiego mogą składać  wszyscy mieszkańcy Krakowa  - również obcokrajowcy mieszkający w Krakowie mogą złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego, jak również brać udział w głosowaniu na poszczególne projekty.

Informacje na temat tegorocznej edycji można znaleźć w specjalnie przygotowanej broszurze.