górne tło

W tych miejscach będziesz mógł oddać swój głos!

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem punktów głosowania. Głosowanie odbędzie się w dniach  od 30 września do 14 października

Głosować będzie można można:

elektronicznie – poprzez platformę internetową budzet.krakow.pl

osobiście – poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

 

Wykaz punktów do głosowania dostępny jest tutaj.

 

Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów zadań (w tym trzy głosy na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.