górne tło

Ewaluacja procesu budżetu obywatelskiego. Raporty końcowe

Zapraszamy do zapoznania się z raportami końcowymi z ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.