górne tło

Dokumenty i Zarządzenia

Dokumenty Budżetu Obywatelskiego

 

Zarządzenie nr 65/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w roku 2024 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym

Zarządzenia nr 3070/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

Zarządzenie nr 435/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie stosowania Księgi Znaku Budżetu Obywatelskiego przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne, miejskie jednostki pomocnicze, miejskie instytucje kultury oraz partnerów i beneficjentów środków miejskich

Regulamin