górne tło

Lista poparcia 2024

Przypominamy, że dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu, a jej brak wstrzymuje przekazanie projektu do oceny przez jednostki merytoryczne i może być powodem odrzucenia projektu.

Zgodnie z § 8 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, listę poparcia należy dostarczyć w terminie 10 dni od dnia złożenia projektu i powinna zawierać:

Uzupełnioną listę poparcia można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 lub dostarczyć bezpośrednio na dzienniki podawcze Urzędu Miasta Krakowa.
Poniżej znajduje się wykaz lokalizacji dzienników podawczych UMK.

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.