Projekt ogólnomiejski NR 87:

W malinowym chruśniaku!- krakowski ogród społecznościowy

Wybierz rozmiar plakatu: