Projekt lokalny - Dzielnica XIV NR 2:

Chodnik do Avii i 2 Pułku Lot. 26 zamiast wydeptanej ścieżki

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica XIV

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: os. 2 Pułku Lotniczego, działka 157/334 lub sąsiednia

Opis projektu

Przedłużenie istniejącego chodnika do planowanych miejsc postojowych przy ulicy Orlińskiego. Wymiary chodnika to około 1,5 x 33 metry.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Miejsce, którego dotyczy projekt to uczęszczany ciąg pieszy, czego dowodem jest znajdująca się tam wydeptana ścieżka. Duży ruch wynika z powstania nowego osiedla mieszkaniowego Avia i budowy nowej ulicy Orlińskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę 7 000,00 PLN
Realizacja budowy chodnika Budowa chodnika 16 500,00 PLN
• Przesadzenie kolidujących nowo nasadzonych 2szt. drzew • Przesadzenie kolidujących nowo nasadzonych 2szt. drzew 300,00 PLN
23 800,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dok.projektowej oraz odbiór dokumentacji Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dok.projektowej oraz odbiór dokumentacji z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami I-II kw. 2018 r.
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i ich realizacja Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych • Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych • Realizacja robót budowlanych III-IV kw. 2018 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego mieszkańców osiedla, jak również będzie generowała koszty wynikające z utrzymania wykonanego chodnika.
23 800,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×