Projekt lokalny - Dzielnica II NR 2:

Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica II

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Stanisława Jachowicza 5, Kraków, Poland (teren Gimnazjum nr 7)

Opis projektu

Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z hustawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu szkolnego obok boisk szkolnych. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren ogrodu i boiska są ogólnodostępne.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na terenie między al. Pokoju a ul. Zwycięstwa istnieje tylko jeden niewielki plac zabaw, który nie jest wystarczający dla małych dzieci z okolicznych bloków.
Gimnazjum nr 7 od 1 września 2017r. zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 39. Uczniowie klas I-III oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej będą potrzebowały miejsca do zabaw.
Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Na terenie szkoły, obok trzech boisk, znajduje się ogród, który idealnie nadaje się do tego celu. Proponowany  w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wielofunkcyjny plac zabaw zakup i montaż 15 000,00 PLN
15 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór wykonawcy Postępowanie majace na celu wybór wykonawcy. marzec 2018
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Zgłoszenie organowi administracji architektoniczno - budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych. maj 2018
Zakup i montaż placu zabaw Przygotowanie terenu oraz montaż urzadzeń lipiec 2018

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Plac zabaw, który jest przedmiotem wniosku, ma powstać na terenie przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Jachowicza 5 w ogrodzie obok boiska wielofunkcyjnego. W okresie letnim nie ma problemu z dostępem do niego. Mogą z niego korzystać dzieci z okolicy, przedszkolaki, maluchy ze żłobka, zuchy ze Szczepu Dąbie oraz uczniowie. Proponowane zadanie mieści się w limitach finansowych, określonych zgodnie z § 8 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. a ponieważ jego koszt jest mniejszy niż 20 000 zł, więc roczne koszty utrzymania, zgodnie z Regulaminem, nie są brane pod uwagę. Zadanie nie jest sprzeczne z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami. Dyrekcja Gimnazjum nr 7 wyraziła zgodę na realizację zadania, nie narusza ono przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności i będzie realizowane na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków.
15 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×