Lista projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim 2017
Zobacz projekty z: 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
Na szarfach znajdują się numery przydzielone projektom w drodze losowania.
Logo kategorii
1
Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy SP 93 im. L.Rydla

Wymiana nawierzchni boiska z granulatu SBR na granulat EPDM. Obecna, zniszczona nawierzchnia przy każdym dotyku brudzi intensywnie na czarno; zanieczyszczenie to dostaje się do dróg oddechowych, ust i oczu dzieci, co negatywnie wpływa na ich zdrowie.

Logo kategorii
2
Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Logo kategorii
3
Sportowe soboty – edukacja sportowa dzieci i młodzieży

W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych sportów drużynowych dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z trzech kategorii wiekowych, zajęcia prowadzone przez trenerów.

Logo kategorii
4
Doposażenie w sprzęt sportowy ZSO nr.8 w Krakowie.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy VI przez zakup sprzętu sportowego do uprawiania różnych dyscyplin dla ZSO 8 w Krakowie oraz przynależnego Orlika.

Logo kategorii
5
Zatoki parkingowe Bronowicka 71

Mieszkańcy bloku przy ul. Bronowickiej 71 mają utrudniony dojazd. Służby miejskie, dostawy spożywcze, taksówki muszą kierować się okrężną drogą. Na ponad 100 mieszkań przypada około 10 miejsc parkingowych sąsiadujących z budynkami usługowymi.

Logo kategorii
6
Mondernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie

Niniejszy projekt zakłada prace z zakresu koniecznej modernizacji nagłośnienia sali gimnastycznej SP 50 w Krakowie w celu usprawnienia funkcjonowania dotychczasowej instalacji nagłaśniającej a tym samym optymalizację i usprawnienie obiektu.

Logo kategorii
7
Trasa kulturowa Bronowice Małe - Mydlniki

Założeniem jest wytyczenie trasy kulturowej na terenie dzielnicy VI, która prowadzi z Bronowic Małych do Mydlnik, uwzględniającej wszystkie ważne obiekty historyczne występujące na terenie dawnych podkrakowskich wsi Bronowic Małych i Mydlnik.

Logo kategorii
8
Bezpieczny chodnik ul. Balicka

Remont części chodnika na ul. Balickiej w Krakowie. Remont na odcinku od ul. Brzezińskiego do ul. Balickiej 325 po stronie północnej.

×