Lista projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim 2017
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
Na szarfach znajdują się numery przydzielone projektom w drodze losowania.
Logo kategorii
1
Lipowskiego Volleyball Park

Projekt zakłada wybudowanie profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej na terenie KS Bieżanowianka przy ul. Lipowskiego 5, dostępnego dla wszystkich mieszkańców Bieżanowa i pobliskich osiedli.

Logo kategorii
2
Poznaj swoją historię - Bieżanów-Prokocim.

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy.

Logo kategorii
3
„MULTIMEDIA EDUKACYJNE” dla społeczności Dzielnicy XII

Multimedia Edukacyjne to wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do działań edukacyjnych, badawczych dla młodszych i dorosłych obywateli dzielnicy. Organizacja „Szkoły dla Rodziców i Opiekunów” oraz „KINA RODZINNEGO”.

Logo kategorii
4
SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE K.S BIEZANOWANKA

Budowa ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu na terenach klubu sportowego K.S Bieżanowianka

Logo kategorii
5
Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na 2 osiedlach Dzielnicy

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie naszych osiedli: Złocień, Prokocim

Logo kategorii
6
Wyśpiewana lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

Wyśpiewane „Lekcje (…) z Jackiem Kaczmarskim” nareszcie w DZIELNICY XII! Zabawa słowem i muzyką! Słowa-klucze: gitara, śpiew, konkursy, ekfrazy, historie, postacie. Śpiewająco: wykładowcy, artyści, animatorzy.

Logo kategorii
7
Kreatywna strefa gier i miasteczko ruchu dla dzieci

Odnowienie nawierzchni asfaltowej przy SP nr 61 i rozmieszczenie tam oznakowania miasteczka ruchu oraz wykonanie strefy gier ruchowych i edukacyjnych – stworzenie miejsca, w którym dzieci z dzielnicy XII będą mogły m.in. zdawać egzamin na kartę rowerową.

Logo kategorii
8
Biblioteka Nowości Pełna

Fundusze z Budżetu Obywatelskiego pomogą wzbogacić księgozbiór filii i będą miały znaczący wpływ na poprawę czytelnictwa w Krakowie. Celem projektu jest systematyczne powiększanie księgozbioru o nowe atrakcyjne tytuły.

Logo kategorii
9
Zagospodarowanie placu zabaw.

Plac zabaw dla uczniów postawienie zestawów zabawowych odpowiednich dla dzieci starszych i młodszych. Wybudowanie piaskownic, zaopatrzenie w ławki, stoliki i kosze na śmieci.

Logo kategorii
10
Mali Ratownicy

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Logo kategorii
11
Nasz jest ten kawałek osiedla - odnowa przestrzeni wspólnej

Projekt zakłada odnowę terenu zielonego w przestrzeni wspólnej Osiedla Na Kozłówce. Teren ten znajduje się między ulicami Okólną i Spółdzielców, a placem zabaw i Przedszkolem nr 87.

Logo kategorii
12
Ogród pochłaniający zanieczyszczenia

Projekt polega na zagospodarowaniu pasa zieleni wzdłuż chodnika roślinnością posiadającą zdolności pochłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych wraz z wykonaniem tablic informacyjno-edukacyjnych dot. m.in. zdrowotnej funkcji roślin w mieście.

×