Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

„Przystanek 36,6°C”

Projekt odrzucony: Opinia negatywna. Projekt zakłada montaż na najbardziej obleganych przystankach wiat z systemem chłodząco-grzewczym. W zaproponowanych przez Wnioskodawcę lokalizacjach trwa wieloletnia wymiana wiat przystankowych w ramach realizacji umowy koncesji. Typy montowanych wiat są z góry ustalone i są wynikiem negocjacji koncesyjnych, w związku z czym nie można ich zmienić w trakcie realizacji umowy w tak dużym zakresie jak proponuje się we wniosku. Montaż dodatkowych zadaszeń w innej charakterystyce (takiej jak np. w Rzeszowie) nie jest możliwy z uwagi na brak miejsca i niezgodność z linią mebli miejskich (wiat) uzgodnionych z Plastykiem Miasta Krakowa. Wnioskodawca został poinformowany drogą elektroniczną o konieczności zmiany lokalizacji wiaty w dniu 2 maja br. Równocześnie podjęto telefoniczne próby kontaktu , niestety bez rezultatu. W dniu 11 maja ponownie poinformowano autora projektu zadania o upływającym terminie wyrażenia zgody na modyfikację tj.5 dni od daty powiadomienia. Do dnia 14 maja brak było odpowiedzi. Projekt odrzucony zgodnie z §11 pkt.3 : „ Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty”.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Dodatkowe lokalizacje: Rondo Czyżyńskie, Dworzec Główny, Stradom, Rondo Kocmyrzowskie, Tauron Arena Kraków Wieczysta, Rondo Mogilskie, Teatr Bagatela, Rondo Grzegórzeckie,

Opis projektu

Zostaną wykonane przystanki z zamontowanym systemem chłodząco- grzewczym na najbardziej zatłoczonych miejscach linii tramwajowej (Rondo Czyżyńskie, Dworzec Główny, Stradom, Rondo Kocmyrzowskie, Tauron Arena Kraków Wieczysta, Rondo Mogilskie, Teatr Bagatela, Rondo Grzegórzeckie). Celem tego projektu jest umilenie oczekiwania na transport komunikacją miejską oraz zachęcenie mieszkańców Krakowa  i turystów, aby w zimie i lecie korzystali z transportu miejskiego, pomimo nieprzyjaznej temperatury.
Podczas realizacji projektu zatrudniona kadra pracowników stworzy projekt oraz wykona przystanki ze wspomnianym wyżej systemem, oraz z kamerami, zapewniającymi bezpieczeństwo osób korzystających oraz zabezpieczenie przed aktami wandalizmu. W razie dostępnego miejsca powstaną one obok istniejących przystanków, natomiast jeżeli warunki na to nie pozwolą, trzeba będzie  zdemontować poprzedni i wybudować nowy.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie wiele mieszkańców miasta Kraków nie korzysta z Komunikacji Miejskiej z powodu niskich lub wysokich temperatur. Chcąc wyjść im naprzeciw, stwórzmy przystanki z systemem chłodząco- grzewczym.
 Dzięki temu coraz więcej osób będzie korzystało z transportu miejskiego, pomoże to obecnej sytuacji powietrza w Krakowie oraz spowoduje ograniczenie natężonego ruchu drogowego. Umili to również oczekiwanie na transport miejski.
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta Kraków oraz turystom korzystającym z Komunikacji Miejskiej. Jest to nowatorski projekt, podobne  powstały już w innych miastach Polski np. Rzeszowie.


 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt budowy. 2 000,00 PLN
Zakup materiałów i sprzętów potrzebnych do realizacji. 45 000,00 PLN
Wynajęcie ekipy pracowników i sprzętu potrzebnego do realizacji. 42 000,00 PLN
Rozreklamowanie projektu. 1 000,00 PLN
90 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu budowy. 01.2019
Zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu. 02.2019
Wynajęcie ekipy zajmującej się tym fachem. 01.2019
Wykonanie projektu. 03-08.2019
Oddanie projektu do użytku publicznego. 09.2019
Rozreklamowanie projektu. 08-10.2019
90 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×