Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 114:

Купівля українських книг до краківських міських бібліотек

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków J.Nowaka-Jeziorańskiego 3

Dodatkowe lokalizacje: 6 filii Biblioteki Krakowskiej: Filia 3 - J.Nowaka-Jeziorańskiego 3, Filia 21 - ul. Królewska 59, Filia 40 - ul. Łużycka 55, Filia 49 - os. Tysiąclecia 42, Filia 53 - os. Stalowe 12, Filia przy ul. Przyzby, która powstanie w 2019 roku.https://www.biblioteka.krakow.pl/filie-biblioteki-krakow/

Opis projektu

Zakup pozycji literatury ukraińskiej, w tym klasyki literatury pięknej, współczesnych utworów, literatury dla dzieci oraz podręczników do nauki języka ukraińskiego jako obcego dla obcokrajowców i Polaków i książki do nauki języka polskiego dla Ukraińców. Uroczyste otwarcie 6 wypożyczalń  w miejskich bibliotekach Krakowa. Prowadzenie kampanii promocyjnej czytelnictwa wśród migrantów z Ukrainy. Organizacja spotkań z młodymi ukraińskimi autorami oraz wieczorów poetyckich. Tworzenie kampanii z wymiany książkami oraz organizacja spotkań dla czytelników.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wiele przedstawicieli miasta w swoich wywiadach mówi o tym, że Kraków chce budować otwarte miasto w gronie z obcokrajowcami, które zachowaliby swoja tożsamość.  W Krakowie mieszka około 70 tys. Ukraińców, którzy nie mają dostępu do literatury w ojczystym języku. Taki projekt pokaże otwartość miasta i pomoże wielu grupom Ukraińców.
Celem projektu jest:
• promocja czytelnictwa wśród migrantów w języku ojczystym;
• wzmacnianie aktywności czytelników;
• wzrost zainteresowania literaturą  i kulturą swojego kraju wśród młodzieży, która studiuje w Krakowie;
• stworzenie możliwości dla urodzonych w Krakowie dzieci migrantów uczyć się ojczystego języka i kultury  przez czytanie bajek i literatury dla dzieci;
• dostęp do literatury ukraińskie, podręczników i materiałów do nauki języka ukraińskiego dla Polaków i migrantów mieszkających w Krakowie oraz dostęp do materiałów i książek do nauki języka polskiego dla Ukraińców.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup około 1200 książek do 6 filii Zakup około 200 książek literatury popularno-naukowej, klasycznej, dziecięcej oraz do nauki języka ukraińskiego/polskiego zgodnie z procedurami. 60 000,00 PLN
Promocja otwarcia wypożyczalni z książkami w języku ukraińskim oraz promocja czytelnictwa wśród migrantów,tłumaczenie materiałów promocyjnych na język ukraiński Drukowanie ulotek i plakatów, reklama czytelnictwa za pomocą BusTV .Uroczyste otwarcie wypożyczalni książek w języku ukraińskim.Wydrukowanie tabliczek i naklejek na książki. Tłumaczenie ulotek i plakatów oraz reklamy dla BusTV na język ukraiński. 15 000,00 PLN
Organizacja Wieczoru poezji ukraińskiej Prezentacja wierszy w języku ukraińskim przez autorów i czytelników. Promocja czytelnictwa. Promocja wydarzenie w portalach miejskich. 10 000,00 PLN
Organizacja spotkania z młodymi ukraińskimi autorami Organizacja spotkania z młodymi ukraińskimi autorami. Umówienie przyjazdu autorów z Ukrainy. Prezentacja książek. Promocja wydarzenie w portalach miejskich. Promocja czytelnictwa oraz tłumaczenie spotkania. 15 000,00 PLN
Kampania z wymiany książkami Kampania z wymiany książkami w języku ukraińskim w filiach miejskiej biblioteki Krakowa.Wydruk ulotek, zakup koszy i regałów. 1 000,00 PLN
101 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup około 1200 książek do każdej z 6 filii Zakup ok 200 książek literatury popularno-naukowej, klasycznej, dziecięcej oraz do nauki języka ukraińskiego/polskiego zgodnie z procedurami. 1-3 kwartał 2020
Tłumaczenie materiałów promocyjnych na język ukraiński Tłumaczenie ulotek i plakatów oraz reklamy dla BusTV na język ukraiński. 1-4 kwartał 2020
Promocja otwarcia 6 wypożyczalni oraz promocja czytelnictwa wśród migrantów Drukowanie ulotek i plakatów, reklama czytelnictwa za pomocą BusTV .Uroczyste otwarcie 6 wypożyczalni książek w języku ukraińskim.Wydrukowanie tabliczek i naklejek na książki. 1-4 kwartał 2020
Wieczór poezji ukraińskiej Prezentacja wierszy w języku ukraińskim przez autorów i czytelników. Promocja wydarzenie w portalach miejskich. 2-4 kwartał 2020
Spotkanie z młodymi ukraińskimi autorami Spotkanie z młodymi ukraińskimi autorami, prezentacja ich książek. Promocja wydarzenie w portalach miejskich. 2-4 kwartał 2020
Kampania z wymiany książkami Kampania z wymiany książkami w języku ukraińskim w filiach miejskiej biblioteki Krakowa. 1-4 kwartał 2020

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt umożliwi mieszkańcom Krakowa szerszy dostęp do literatury ukraińskiej, a także pozwoli na integrację międzykulturową. Realizacja projektu ułatwi organizację spotkań autorskich z pisarzami zza granicy, a wymiana książek da mieszkańcom sposobność do poznania ich twórczości. Zakup podręczników do nauki języka polskiego i ukraińskiego przyczyni się do zmniejszenia barier językowych i zwiększy dostępność usług Biblioteki Kraków dla wszystkich mieszkańców.
powrót