Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt lokalny - Dzielnica XVI NR 11:

Bieńczyckie place zabaw - zadbane i bezpieczne ✎

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica XVI Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bieńczyce

Opis projektu

Projekt przewiduje odnowienie najbardziej zaniedbanego placu zabaw na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Wybrany plac zabaw znajduje się na działce nr 103/2 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Zadanie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych z uwagi na różnorodność urządzeń zabawowych i do ćwiczeń.
 
Pomóż w spełnieniu naszych wspólnych marzeń z korzyścią dla mieszkańców małych i dużych.
 

Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości środków finansowych. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie BO, które spełniłyby jego podstawowe założenia.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wiele placów zabaw na terenie dzielnicy jest zaniedbanych, co roku znikają z nich przestarzałe i zagrażające zdrowiu urządzenia zabawowe. Pora to zmienić i przywrócić im życie. Zyskają wszyscy bo dzieci wybawią się do bólu a dorośli odpoczną na ławeczkach lub poćwiczą na urządzeniach na świeżym powietrzu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa + Realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej + Realizacja zadania 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej pierwsza połowa 2023
Realizacja zadania Realizacja zadania druga połowa 2023

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania Projekt ma na celu odnowienie najbardziej zaniedbanego placu zabaw na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce. Zadanie poprawi wygląd estetyczny dzielnicy, sprawi że Mieszkańcy wraz ze swoimi dziećmi będą mogli bezpiecznie korzystać z placu zabaw. Dodanie różnorodnych urządzeń zabawowych zachęci korzystanie nowych użytkowników w różnym wieku.
powrót