górne tło

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej

Znamy wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Z wynikami weryfikacji można zapoznać się na stronie internetowej klikając w zakładkę "Projekty" (lub bezpośrednio TUTAJ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 26 sierpnia br. W tym celu należy:

Do 3 września 2019 r. organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 10 września br.