Twoje BO rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budżet obywatelski

Rejestracja użytkownika

Pola oznaczone * są wymagane

Dane osobowe

Dane logowania

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym: 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny wybrany spośród następujących: _ . , : ; ! ? @ # $ % & ~ ' ` * ^ + - = ( ) [ ] < > \ / |. Hasło nie może zawierać polskich znaków.
Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywujący konto

Adres zamieszkania

Wpisz fragment nazwy ulicy i wybierz ulicę z listy

Oświadczenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy - że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail w celu: otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.

Informujemy, że:
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
  2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet w Krakowie.
  5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
  8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
  9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl; adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Weryfikacja - etap I

Kod weryfikujący
Pola oznaczone * są wymagane
powrót