Rejestracja - Budżet obywatelski

Pola oznaczone * są wymagane
Dane osobowe
Dane logowania
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym: 1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny wybrany spośród następujących: _ . , : ; ! ? @ # $ % & ~ ' ` * ^ + - = ( ) [ ] < > \ / |
Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywujący konto
Adres zamieszkania
Wpisz fragment nazwy ulicy i wybierz ulicę z listy
Oświadczenia
Weryfikacja - etap I
Kod weryfikujący

Załaduj ponownie
Pola oznaczone * są wymagane

Etapy zakładania konta

  1. Wypełnij formularz
  2. Potwierdź przyciskiem „Dalej”
  3. Potwierdź numer telefonu, wpisując kod otrzymany SMS-em
  4. Korzystaj z konta i zgłaszaj lub wybieraj propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

Rejestracja w systemie

Utwórz konto korzystając z załączonego obok formularza. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól z gwiazdką (*). Po uzupełnieniu wszystkich danych, wpisaniu kodu z obrazka (captcha) i naciśnięciu przycisku „Dalej”, przed zarejestrowaniem konta system zażąda weryfikacji podanego numer telefonu. Weryfikacja przeprowadzana jest za pomocą kodu przesłanego SMS-em.

Konto w systemie jest zakładane po poprawnym wpisaniu przez użytkownika 6-cyfrowego kodu, otrzymanego SMS-em na podany numer telefonu.

Korzystaj z konta

Od tego momentu możesz bez ograniczeń brać udział w zgłaszaniu propozycji zadań lub głosowaniu – również we wszystkich następnych edycjach Budżetu obywatelskiego.


Ważna informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane będą w zbiorze DZIAŁALNOŚĆ OBYWATELSKA MIASTA KRAKOWA w celu zgłaszania i realizacji projektów w ramach inicjatyw obywatelskich. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

×