Harmonogram budżetu obywatelskiego 2017

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2017
Fot. Budżet obywatelski

 

 

 

 

 

Proces budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2017 przebiegać będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Spotkania z mieszkańcami 15 stycznia – 31 marca  
Składanie propozycji zadań 01 – 31 marca  
Ocena formalna i ocena prawna propozycji zadań do 31 maja  
Publikacja wyników weryfikacji 02 czerwca  
Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 03- 07 czerwca  
Rozpatrywanie protestów do 09 czerwca  
Ogłoszenie wykazu punktów głosowania 02 czerwca  
Sporządzanie i ogłoszenie listy
projektów, które będą poddane głosowaniu
12 czerwca  
Możliwość wycofania złożonej
propozycji zadania przez wnioskodawcę
do 09 czerwca  
Głosowanie 17 - 30 czerwca  
Zatwierdzenie listy projektów do
realizacji oraz ich upublicznienie
do 31 lipca  

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALINA BRATKO
Podmiot publikujący: Budżet Obywatelski