Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVII NR 3:

Poznaj swoją historię - Wzgórza Krzesławickie

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt lokalny - Dzielnica XVII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Okolice Fortu 49 Krzesławice

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy. Przedstawienia mogą dotyczyć wydarzeń od początku powstania Państwa Polskiego, aż po II Wojnę Światową. Temat wydarzenia, którego ma dotyczyć inscenizacja będzie wskazany przez wnioskodawcę po konsultacji Wnioskodawcy z Radą Dzielnicy.

GRUPA REKONSTRUKCYJNA - Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej: grupa zrzesza kilka sekcji zajmujących się różnymi epokami historycznymi (Piechota Lubomirskiego - XVII wiek, Powstańcy Styczniowi, 13 Pułk Piechoty - I wojna światowa oraz współpracuje od ponad 10 lat z wieloma innymi stowarzyszeniami rekonstrukcyjnymi z całej Polski. Stowarzyszenie używa replik broni palnej oraz broni białej. Dodatkowo na wyposażeniu stowarzyszenia znajdują się stroje, namioty, sprzęt obozowy.


UZASADNIENIE PROJEKTU

Organizacja projektu wpłynie w dużym stopniu na angaż kulturalny mieszkańców Krakowa.  Dzięki naszemu projektowi krakowianie będą mogli poznawać historię w sposób najciekawszy. Tego typu pomysły są pożądane zwłaszcza w XXI wieku, kiedy wiedza historyczna przekazywana na lekcjach w szkole jest ograniczona. Chcemy aby historia była przedstawiona w sposób interesujący zarówno dla młodzieży jak i osób starszych. Główną myślą projektodawców są słowa Piotra Konieczki, który powiedział: „Naród który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Reklama 5 000,00 PLN
Organizacja 2 000,00 PLN
Opłacenie grup rekonstrukcyjnych 20 000,00 PLN
27 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór grup rekonstrukcyjnych styczeń - luty 2018
Kampania promocyjna marzec - kwiecień 2018
Kolportaż ulotek maj 2018
Wydarzenie właściwe wrzesień 2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Wzgórza Krzesławickie” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się z historią Polski oraz miejsca – austriackiego Fortu 49 Krzesławice. Dyrekcja MDK Fort 49 „Krzesławice” wyraziła wstępną zgodę na realizację wydarzenia na terenie Młodzieżowego Domu Kultury (os. Na Stoku 27b). Mimo podobieństwa do innych projektów „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11, pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autor projektu nie wyraził zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczył, że należy go procedować oddzielnie.
Wróć do poprzedniej strony