Lista projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim 2017
Zobacz projekty z: 2016 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
Na szarfach znajdują się numery przydzielone projektom w drodze losowania.
Logo kategorii
1
Strefy Chilloutu - relaks na leżakach

Projekt zakłada stworzenie miejskiej strefy relaksu - miejsca dla chcących odpocząć od zgiełku w przyjaznej atmosferze. Strefy składałaby się z odpowiednio zaaranżowanych leżaków i małych stoliczków.

Logo kategorii
2
Centrum Nauki - od sadzonki drzewa do gotowego produktu

Centrum uczy odwiedzających o środowisku (od ziarenka/ sadzonki drzew), ochronie środowiska, jak dbać o las, o zarządzaniu lasem, co otrzymujemy z lasu, itp. Inspiracja jest Rovaniemi w Finlandii (Pilke Science Centre)- jako idea/przykład.

Logo kategorii
3
Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie

Zakup pływającego pomostu przystosowanego dla kajakarzy.

Logo kategorii
4
Renowacja rowów przydrożnych.

Zadanie polega na renowacji rowów przydrożnych oraz udrożnień przepustów.Uporządkowanie skarp przy rowach-wyplantowanie skarp a następnie położenie płyt ażurowych co jednocześnie wzmocni konstrukcję rowu.

Logo kategorii
5
Zazieleńmy Bulwar Wołyński!

Zadanie zakłada posadzenie od 20 do 30 drzew wzdłuż Bulwaru Wołyńskiego i ulicy Konopnickiej, na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do hotelu Forum.

Logo kategorii
6
Rodzinne rowery cargo

Projekt polega na udostępnieniu mieszkańcom Krakowa 18 rodzinnych rowerów cargo, które będą wypożyczane kolejnym zgłaszającym się osobom. Świadczeniem kompletnej usługi zajmie się wybrana w postępowaniu firma.

Logo kategorii
7
Budowa miejsc postojowych na os. Zgody w rej bud. 4 i 5

Stworzenie przy osiedlu Zgody miejsc postojowych pozwoliłoby na zwiększenie ilości miejsc parkingowych zarówno dla mieszkańców osiedla jak i petentów Zakładu Energetycznego i Rady Dzielnicy, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska.

Logo kategorii
8
Na rolkach przez Nową Hutę

Przystosowanie dla rolkarzy infrastruktury w czterech nowohuckich parkach: Planty Bieńczyckie, Planty Mistrzejowickie, Park Tysiąclecia, Park Lotników. Wyrównanie asfaltu, odpowiednie oznakowanie tras specjalnie dla rolkarzy/wrotkarzy.

Logo kategorii
9
Wisłą w przyszłość.

Proponuje zakup nowoczesnych jednostek pływających . Posiadanie takiego sprzętu umożliwi realizację celów edukacyjnych ,poznawczych , historycznych i rekreacyjnych.

Logo kategorii
10
Duzi Ratownicy

Podniesienie kwalifikacji ratowników medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć na terenie Krakowa.

Logo kategorii
11
Radość na sztuki

Cykl 30 spotkań - warsztatów bajkoterapeutycznych z elementami muzycznymi opartych o wydaną w formie książeczki bajkę, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-10 lat).

Logo kategorii
12
Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego łączącego Podgórze i Kraków

Logo kategorii
13
Wyspiański w Krakowie

110 lat temu zmarł wybitny krakowski artysta Stanisław Wyspiański. W mieście brak jego muzeum. Proponuję, aby na rondach czterech dzielnic mieszkańcy wykonali mozaiki znanych portretów dzieci autorstwa Wyspiańskiego, np Helenki, Stasia

Logo kategorii
14
Kopiec Esterki z powrotem w Parku Królewskim w Łobzowie

Kopiec Esterki został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego celem upamiętnienia wielkiej miłości króla. Mimo że skończyła się II wojna św. i zakończył Holocaust, przestał istniec w latach 50. XX wieku.Chcemy go jakoś przywrócić facebook.com/KopiecEsterki

Logo kategorii
15
Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na 3 osiedlach Dz. VIII

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców naszej dzielnicy, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację, profesjonalnych, bezpłatnych zajęć biegowo-ruchowych na terenie naszych trzech osiedli: Podwawelskim, Ruczaj, Zakrzówek.

Logo kategorii
16
Zielone Aleje Miejskie

Projekt polega na nasadzeniu zieleni (krzewy, żywopłoty, łąki kwietne etc.) w niezagospodarowanych pasach drogowych dróg powiatowych większych arterii komunikacyjnych miasta.

Logo kategorii
17
Tablice nowohuckich osiedli

Tablice informacyjne zawierające plan osiedla wraz z krótkim opisem historii oraz zaznaczeniem punktów charakterystycznych dla Nowej Huty lub danego osiedla, opis tras turystycznych innych ciekawych i ważnych informacji. Opis w języku polskim i angielskim

Logo kategorii
18
Zalew Bagry - zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu Zalewu Bagry jego wschodniego fragmentu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe . Uporządkowanie terenów zielonych, budowa i remont ciągów pieszych, oświetlenia, małej architektury oraz bezpiecznego kąpieliska.

Logo kategorii
19
Park przy ul. Wadowickiej

Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego terenu zielonego w park, m. in.: uporządkowanie terenu, utworzenie ogólnodostępnego wejścia z ulicy Wadowickiej, alejek parkowych, zamontowanie ławek, wybudowanie placu zabaw i innych atrakcji parkowych.

Logo kategorii
20
Szanuj i doceń zieleń

Propozycja dotyczy, obsadzenia w roślinność,ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów.

Logo kategorii
21
Tor do jazdy na rolkach

Budowa toru do jazdy na rolkach. Tor z gładkiego asfaltu o długości około 50 m i powierzchni około 1700 metrów kwadratowych składający się z kilku pętli. Tor umożliwi naukę i jazdy na rolkach poza chodnikami, ścieżkami rowerowymi.

Logo kategorii
22
Rewitalizacja i modernizacja Kopca Wandy

Moja propozycja zakłada rewitalizację oraz modernizację Kopca Wandy oraz terenów do niego przyległych. Całe przedsięwzięcie polegałoby na stworzeniu w tym miejscu parku, alejek spacerowych oraz bezpiecznego i wygodnego podejścia na szczyt Kopca.

Logo kategorii
23
BAJKOWY DOMEK NA DRZEWIE PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ

DOMEK NA DRZEWIE TO SPEŁNIENIE MARZEŃ NIE TYLKO DZIECI, ALE I WIELU DOROSŁYCH. TO PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI I ZABAWY. PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE TAKIEGO DOMKU PRZEZ ARTYSTÓW WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI NA DUŻYM PLACU ZABAW PRZY MŁYNÓWCE KRÓLEWSKIEJ.

Logo kategorii
24
Budowa chodnika na ul. Sosnowieckiej

Przy ul.Sosnowieckiej powstają osiedla.Niestety brakuje chodnika na odcinku od ul.Jasnogórskiej i dalej do skrzyżowania z ul. Mięsowicza. Zadanie polega na budowie chodnika dla poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz utwardzonego pobocza.

Logo kategorii
25
Mistrzostwa Krakowa w piłkarzyki dla młodzieży szkolnej

Zakup profesjonalnych stołów do piłkarzyków oraz organizacja Mistrzostw Krakowa w piłkarzyki dla uczniów szkół krakowskich.

Logo kategorii
26
"Zdrowy Kraków - zielenieje!"

Projekt będzie polegał na wiosenno - letnio - zimowych nasadzeniach roślin: drzew, krzewów oraz kwiatów w każdej dzielnicy Krakowa. Ma za zadanie zwiększyć zielone płuca Krakowa i uatrakcyjnić otoczenie.

Logo kategorii
27
Otwarty parkiet do tanca w plenerze.

Projekt zakłada zapewnienie, otwartej sceny z parkietem przeznaczonym do tańca w plenerze. Scena składałaby się z zadaszonej ażurowej konstrukcji i montowanego parkietu w formie modułowej.

Logo kategorii
28
Stop smog! maski założymy, płucom ulżymy

Projekt zakłada zakup i dystrybucję maseczek antysmogowych dla Krakowian. Maseczki miałyby być dostępne w dni, w których znacznie przekroczone są normy jakości powietrza, w szczególności w okresie jesienno-zimowym.

Logo kategorii
29
Kraków malowany deszczem

Celem projektu jest pokrycie ścian i nawierzchni obiektów publicznych, motywami zalipiańskimi przy użyciu standardowych i hydrofobowych/hyrochromicznych farb. (www.kulturawplot.pl/tag/farby-hydrochromiczne/)

Logo kategorii
30
Magiczna górka w Parku Jordana na cztery pory roku

Magiczna górka w Parku Jordana na cztery pory roku - projekt mający na celu modernizację przestrzeni wokół górki w Parku Jordana. Przywrócimy mieszkańcom całoroczny obiekt,gdzie w myśl idei dr Jordana spotkają się kultura, zabawa, rekreacja i wypoczynek.

Logo kategorii
31
LEPSZY START

Projekt polega na darmowym przeszkoleniu młodzieży z zasad funkcjonowania biznesu, efektywnego zarządzania swoimi finansami oraz właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych do pracy. Wpłynie to na rozwój ich kompetencji oraz postaw przedsiębiorczych

Logo kategorii
32
Remont ul. Kocmyrzowskiej - bis

Remont nakładkowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do ul. Kantorowickiej o dł. ok 300 metrów w części, która nie została naprawiona w 2016 roku.

Logo kategorii
33
Nowy Park w Krakowie

Celem jest utworzenie w północno-zachodnim Krakowie przy ul. Tetmajera całkiem nowego parku. Meandrujący w dolince potok, niedostępny i zarośnięty krzakami zostanie uporządkowany, a wzdłuż jego brzegów powstanie ścieżka spacerowo- rowerowa.

Logo kategorii
34
Poznaj swoją historię.

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na Błoniach Krakowskich.

Logo kategorii
35
Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa

Zadanie polega na budowie tężni solankowych służących mieszkańcom w oczyszczeniu dróg oddechowych w dniach o szczególnie złej jakości powietrza w mieście. Działanie ma służyć również wzmocnieniu więzi społecznych między mieszkańcami.

Logo kategorii
36
Krakowskie Centrum Wielokulturowe "Wspólna Przestrzeń"

Celem projektu jest utworzenie centrum wielokulturowego, działającego na rzecz integracji mieszkańców w duchu afirmacji różnorodności społecznej, tolerancji oraz kooperacji osób wywodzących się z różnych kultur - Polaków, cudzoziemców, mniejszości.

Logo kategorii
37
Parkingi dla mieszkańców i gości szpitala - ul. Bochenka

Projekt i wykonanie miejsc postojowych (zatoczek) wzdłuż ul. Bochenka od ul. Łużyckiej do ul. Podedworze Miejsca postojowe przy ulicy dla mieszkańców, klientów przychodni/szpitala św. Rafała i rodziców dzieci szkoły podstawowej

Logo kategorii
38
Renowacja fasady budynku przy ul. Długiej 15

Renowacja fasady budynku przy ul. Długiej 15 - na fasadzie znajdują się 3 niszczejące popiersia wybitnych Polaków: Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego.

Logo kategorii
39
KONCERT 100-LECIA 13 KRAKOWSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

Wydarzenie kulturalne, promujące jubileusz 100- lecia działalności wychowawczej 13 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej. Promocja środowiska i historii krakowskiego harcerstwa wśród mieszkańców miasta. Integracja wychowanków i sympatyków.

Logo kategorii
40
REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO

REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO NA TRASIE NOWY KLEPARZ - PLAC INWALIDÓW. PROJEKT MA NA CELU PRZYWRÓCENIE ALEJOM ICH REPREZENTACYJNEGO WYGLĄDU ORAZ POŁĄCZENIE OBYDWU PLACÓW NOWYM CHODNIKIEM I ZADBANIE O KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH.

Logo kategorii
41
REWITALIZACJA PARKU KLEPARSKIEGO

REWITALIZACJA PARKU, KTÓRY USYTUOWANY JEST TUŻ PRZY FORCIE KLEPARZ MA NA CELU PRZYWRÓCENIE PARKOWI FUNKCJI REKREACYJNEJ I SPOŁECZNEJ, TAK BY INTEGROWAŁ POKOLENIA MIESZKAŃCÓW ORAZ DZIELNICE MIASTA.

Logo kategorii
42
Trzymaj tempo - 30km/h w centrum Krakowa

Przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu o istniejących już strefach Tempo 30 wewnątrz II obwodnicy poprzez wyświetlacz informujący o przekroczeniu prędkości.

Logo kategorii
43
Modernizacja boiska piłkarskiego na os. Szkolnym 39

Wymiana zniszczonej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy syntetycznej, montaż systemu nawadniającego i umożliwiającego podział całości boiska na 3 sektory oraz montaż oświetlenia na boisku piłkarskim na os. Szkolnym 39.

Logo kategorii
44
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 27 Piaski Nowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 na osiedlu Piaski Nowe w Krakowie w miejsce istniejącego boiska asfaltowego.

Logo kategorii
45
REMONT ULICY EMAUS I PRZEGON

Wykonanie remontu drogi w postaci nakładki asfaltowej na ulicy Emaus i Przegon oraz utwardzenie części pobocza wzdłuż ulicy od Emaus 30.

Logo kategorii
46
BO dziewczyny mają moc !

Krakowianki świętują 100 lecie wywalczenia praw wyborczych! Kontynuują dzieło swoich babek i prababek poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa, potencjału i mocy dzisiejszych dziewcząt i kobiet.

Logo kategorii
47
SMOK CO KROK -PIERWSZA TRASA SPACEROWA I GRA MIEJSKA

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej trasy spacerowej i gry miejskiej śladem krakowskich smoków. Poszukiwanie smoków to rewelacyjna forma rekreacji integrująca rodziny i zachęcająca do odkrywania Krakowa, która angażuje dzieci, jak i dorosłych.

Logo kategorii
48
Bulwarami na kółkach

Budowa podjazdów w miejscach wydeptanych, błotnistych ścieżek na Bulwarach Wiślanych, aby ułatwić przejazd wózkom, rowerzystom i rolkarzom w miejscach, gdzie na długim odcinku jedynym dojściem do deptaku są schody.

Logo kategorii
49
100 drzew dla każdej dzielnicy!

Projekt ma na celu nasadzenie w każdej z osiemnastu dzielnic miasta Krakowa 100 drzew. Drzewa to naturalne pochłaniacze szkodliwych substancji, przyczyniających się do powstawania smogu. Zadrzewienie poprawi również estetykę poszczególnych obszarów.

Logo kategorii
50
POMNIK KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Pomnik przypomina króla Kazimierza Wielkiego, stojącego z jabłkiem królewskim w prawej dłoni, makietą kazimierskiego Ratusza w lewej. Król stoi na cokole przypominającym legendarne hasło " Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"

Logo kategorii
51
Centrum Kreatywnej Aktywności dla Dorosłych

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego Centrum Kreatywnej Aktywności dla Dorosłych. Obiekt w swojej formie ma być wzorowany na placu zabaw dla dzieci.

Logo kategorii
52
Filmowy Klub Seniora Kina Paradox

Krakowskich seniorów zapraszamy do Filmowego Klub Seniora Kina Paradox, czyli udziału w bezpłatnych cyklach filmowo-warsztatowych z uśmiechem, ruchem i zdrowiem w tle. Uczestnicy odbiorą też karnety z 3 wejściami na wybrane seanse z repertuaru kina.

Logo kategorii
53
Utworzenie przestrzeni rekreacyjnego-zabawowej

Projekt dotyczy Działki nr 174 obr. 39 Nowa Huta, przy ul. Truskawkowej. Zagospodarowanie nieużytków gminnych na zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-zabawowej dla mieszkańców Krakowa.

Logo kategorii
54
Arteria Piesza Kraków-Południe

Projekt zakłada wybudowanie niezbędnego dla Południowego Krakowa ciągu pieszego łączącego przystanek MPK Kraków-Opatkowice z dojściem do przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Kraków-Skawina.

Logo kategorii
55
Projekt upamiętnienia zakładów przemysłowych Krakowa.

Projekt zakłada umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu zlikwidowanego lub przeniesionego z Krakowa zakładu pracy. Ta forma upamiętnienia obejmowałby duże zakłady pracy tj. zatrudniające powyżej 100 pracowników.

Logo kategorii
56
STUDENT Z WERWĄ – bezpłatne zajęcia dla studentów

Projekt dla studentów krakowskich Uczelni. Ma na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Projekt będzie się składał z: wykładów i warsztatów poruszających tematy m.in. żywności naturalnej i przetworzonej, oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Logo kategorii
57
Remont elewacji budynku Centrum Młodzieży w Krakowie

Budynek Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38 pochodzi z 1912 roku. Elewacja budynku wymaga generalnego remontu.

Logo kategorii
58
Telefon ratujący życie

Wyposażenie w telefony komórkowe z przyciskiem ICE, SOS oraz bransoletką bezprzewodową osób samotnych, starszych 65+ , a także osób potrzebujących, niepełnosprawnych, dla których (ze względu na stan zdrowia) istotne jest szybkie udzielanie pomocy.

Logo kategorii
59
Latająca Akademia Underground - z Kaczmarskim po indeks

Zamieńmy „lekcje” w „Lekcje”! Tropem słów, dźwięków i obrazów. Śpiewająco! Ze 150-calowym ekranem dotykowym dla wszystkich. 20 wydarzeń: wykłady akademickie, warsztaty, konkursy, koncert. Muzyka + zabawa + najnowsza technologia + wiedza!

Logo kategorii
60
Zdrowe piersi – w Krakowie pierwsi

Zadanie ma na celu realizację programu profilaktycznego chorób piersi. Program realizowany będzie na 2 płaszczyznach: edukacyjnej i diagnostycznej jako wspólny element łańcucha tzw.: „czujności onkologicznej”.

Logo kategorii
61
Przedłużenie ekranów akustycznych przy al. Powst. Śląskich

Ekrany akustyczne wzdłuż al. Powstańców Śląskich są za krótkie. Przejeżdżające samochody i pociągi są zmorą dla okolicznych mieszkańców. Chcielibyśmy je wydłużyć tak by komfort akustyczny mieszkańców przy ul. Parkowej i Radosnej znacznie się poprawił.

Logo kategorii
62
Budowa parku linowego i placu zabaw w Nowej Hucie.

Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego parku linowego z 3 trasami zamieszczonymi na różnych wysokościach oraz budowę nowoczesnego placu zabaw na terenie stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód na os. Szkolnym 39 w Krakowie.

Logo kategorii
63
Kraków ćwiczy na polu - park sportowy Bonarka

Celem projektu jest adaptacja zniszczonego parku Bonarka. Planuje się m.in. utworzenie: siłowni zewnętrznej, stacji do street workout’u, ścianki wspinaczkowej, linarium, tras biegowych i zjazdowych oraz miejsc rekreacji (hamaków, zielonych enklaw).

Logo kategorii
64
Białe ząbki: profilaktyka stomatologiczna w szkołach

Program ma być realizowany w 18 szkołach podstawowych w 18 dzielnicach Miasta Krakowa. W ramach projektu przewiduje się dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby gabinetów oraz realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów.

Logo kategorii
65
Jak bez obaw opiekować się chorym w domu? Edukacja opiekunów

Szkolenia teoretyczno-warsztatowe dla opiekunów (rodzin, sąsiadów itp.) osób niesamodzielnych, przebywających w domu. Edukacja ma sprawić, że opiekunowie i ich podopieczni będą się czuli bezpiecznie.

Logo kategorii
66
Poprawa bezpieczeństwa na ul.Rącznej w Krakowie

Przebudowa ulicy Rącznej na odcinku od ul. Płk Barty do drogi w rejonie bud. nr 50-52 na długości ok. 375 m wraz z budową kanalizacji opadowej, chodników po obu stronach, przebudowa zjazdów oraz przyłączy (woda, gaz, teletechnika, oświetlenie).

Logo kategorii
67
REWITALIZACJA PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA ŁĄCZY DZIELNICE 1,5,6

PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ Z NASADZENIAMI ZIELENI I KWIATÓW, ŁAWKAMI, MIEJSCAMI DO PIKNIKOWANIA, WYBIEGAMI DLA PSÓW ORAZ ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ, A TAKŻE REMONT ALEJEK, MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA I PLACÓW ZABAW

Logo kategorii
68
Utworzenie Galerii Fotografii Prasowej

Każdy z nas ma dzisiaj aparat fotograficzny, fotografia z wiedzy tajemnej stała się sztuka powszechną i popularną, Dzisiaj fotografuje każdy. Dlatego potrzebne są miejsca ekspozycji fotografii.

Logo kategorii
69
Modernizacja skateparku na osiedlu Widok

Gruntowna modernizacja specjalnego placu przeznaczonego do uprawiania sportów ekstremalnych. Wliczając w to wymianę nawierzchni, powiększenie istniejącej powierzchni oraz rozbudowanie skateparku o dodatkowe elementy i przeszkody.

Logo kategorii
70
JAK-23 ZNOWU NADAJE... SIĘ DO EKSPOZYCJI.

Renowacja samolotu Jak-23, zmiana jego usytuowania na placu wraz z wykonaniem nowej podstawy i iluminacji oraz zmiana zagospodarowania placu.

Logo kategorii
71
Rewitalizacja placu zabaw w parku Decjusza

Projekt zakłada gruntowną rewitalizację placu zabaw w północno-zachodniej części Parku Decjusza, obejmującą nową aranżację, ogrodzenie, położenie nawierzchni bezpiecznej i usytuowanie nowych elementów i konstrukcji rekreacyjnych dla dzieci, ławek i dojść.

Logo kategorii
72
Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I,IV,V,VI,VII do Ojcowa

TRASA ROWEROWA połączy parki i użyteczności publiczne. Umożliwi połączenie między Krowodrzą, Zwierzyńcem, Bronowicami a Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowa. Facebook.com/laczymyparkikrakowa

Logo kategorii
73
Usprawnienie sygnalizacji świetlnej

Celem projektu jest stworzenie dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej dla kierowców, które posłużą do przekazywania informacji o warunkach panujących na drogach oraz optymalizowania działania sygnalizacji świetlnej.

Logo kategorii
74
Bluszcz i Bestia

Walczymy ze smogiem poprzez zasadzenie specjalnych "smogochłonnych" bluszczy w najbardziej zanieczyszczonych obszarach Krakowa. Zielone przystanki czy latarnie uliczne poprawią miejski krajobraz, i zachęcą do porzucenia samochodów na rzecz MPK.

Logo kategorii
75
Centrum Rekreacji Ruchowej "Impuls"

Powstanie - Centrum Rekreacji Ruchowej "IMPULS" przy Zespole Szkół Zawodowy nr 2 ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa. Głównym celem będzie rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako świetnej formy spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia.

Logo kategorii
76
Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin

Celem zadania jest bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa poprzez doposażenie strażaków-ratowników OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy i profilaktyczny.

Logo kategorii
77
Rowerowa NH

Rowerowy rajd rodzinny wokół Łąk Nowohuckich. Impreza rodzinna dla mieszkańców Krakowa promująca jazdę na rowerze oraz trasę wokół Łąk Nowohuckich.

Logo kategorii
78
Koncerty dla seniorów

Zorganizowanie cyklu koncertów i spotkań z artystami scen polskich. Dwa razy w miesiącu z przerwą wakacyjną

Logo kategorii
79
WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ W KRAKOWIE

Internetowy portal dla mieszkańców Krakowa, na którym każdy mieszkaniec będzie mógł wymienić się książką. Bez żadnych opłat, wymiana książka - za książkę.

Logo kategorii
80
KAMPANIA PROMUJĄCA KOMUNIKACJĘ ZBIOROWĄ

Kampania promująca komunikację zbiorową w Krakowie, która zachęci do przetestowania, sprawdzenia komunikacji zbiorowej przez kierowców samochodów osobowych.

Logo kategorii
81
Remont ulic - ul. Doktora Twardego oraz ul. Prądnickiej

Remont ulic Doktora Twardego (od skrzyżowania z ul. Bratysławską) oraz ul. Prądnickiej (od Doktora Twardego (wiaduktu) do skrzyżowania z Alejami Trzech Wieszczów i ul. Długą.

Logo kategorii
82
Parki sąsiedzkie dla Krakowa

Projekt przekształcenia piętnastu, niezagospodarowanych skwerów w PARKI SĄSIEDZKIE - zielone miejsca spotkań mieszkańców. Przestrzeń w nich zostanie zagospodarowana w sposób integrujący różne pokolenia tak, aby każdy mógł spędzać czas, tak jak lubi.

Logo kategorii
83
Kraków Zdrój - wypoczynek przy zdrojach artezyjskich

Kraków stoi na wodzie mineralnej! Dzięki wykorzystaniu potencjału studni artezyjskich, przestrzeń miejska zyska nowe funkcje rekreacyjne, zdrowotne i edukacyjne, dostępne dla każdego mieszkańca.

Logo kategorii
84
Poprawa dostępności do nowoczesnej rehabilitacji.

Dostęp do ogólnodostępnych świadczeń rehabilitacyjnych na terenie Krakowa jest ciągle niewystarczający. Stąd konieczna jest rozbudowa, zwiększenie dostępności i efektywności dotychczasowej bazy rehabilitacyjne rehabilitacyjnej w Krakowie.

Logo kategorii
85
Winda dla chorych

Szpital nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muszą one pokonywać schody, żeby trafić na pierwsze piętro, gdzie mieszczą się oddziały i pracownie diagnostyczne. Winda pozwoli na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu dla wszystkich.

Logo kategorii
86
Róże na al. Róż

Nasadzenie róż (okrywowych) na zieleńcach biegnących wzdłuż al. Róż. Od ul. Bulwarowej do Placu Centralnego. Róże będą nawiązywały do dawnego wyglądu al.Róż. Róże ożywią i upiększą jedną z głównych alei Nowej Huty.

Logo kategorii
87
Mali Ratownicy

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz zakupi dla dzieci materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Logo kategorii
88
Naprawiamy szyszkową katastrofę

To co zepsuła najbardziej katastrofalna ustawa we współczesnej historii Polski możemy choć trochę naprawić na poziomie lokalnym. Sadźmy drzewa... w miejscach nie do końca oczywistych...

Logo kategorii
89
Budowa chodnika wzdłuż al. Armii Krajowej

Budowa chodnika oraz drogi dla rowerów wzdłuż południowej jezdni al. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do przystanku autobusowego „Przybyszewskiego”.

Logo kategorii
90
przejście pomiędzy Bonarką a Kopcem Krakusa

Projekt dotyczy zabezpieczenia terenu między kamieniołomem a Kopcem Krakusa, aby umożliwić bezpieczne przejście do Kopca od strony Bonarki.

Logo kategorii
91
Ekran dzwiękochłonny przy ul.Wielickiej / Wlotowa

Instalacja ekranu dźwiękochłonnego

Logo kategorii
92
Remont fontanny w Parku Lotników Polskich

Wyremontujmy nieczynną fontannę w Parku Lotników. Fontanna znajduje się w reprezentacyjnym miejscu Parku, przy samym wejściu. Czas, aby po wielu latach znów wytrysnęła z niej woda. Celem projektu jest zabezpieczenie środków na jej remont.

Logo kategorii
93
Zróbmy to razem - samoobsługowe stacje napraw rowerów

W większości miast standardem są publiczne stacje rowerowe, gdzie za darmo, ale samodzielnie można naprawić sprzęt rowerowy. Doraźna naprawa rowerów na pokonywanej trasie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i nie tylko.

Logo kategorii
94
Tablica upamiętniająca wejście do Synagogi Tempel K Wojtyły

Płyta odlana z brązu posadowiona w płaszczyźnie chodnika zawierająca tekst po polsku, angielsku i hebrajsku: 28 II 1969 roku Metropolita Krakowski kardynał Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II przekroczył próg tej synagogi.

Logo kategorii
95
Mieszkać po ludzku - lokale dla seniorów i niepełnosprawnych

Powiększenie zasobu Gminy Miejskiej Kraków o lokale mieszkalne potrzebne do zapewnienia godnego życia seniorom i osobom z niepełnosprawnością narządów ruchu, dostosowane do ich warunków zdrowotnych i finansowych.

Logo kategorii
96
Tramwaj do Nowej Huty

Budowanie wśród mieszkańców Krakowa pozytywnego wizerunku Nowej Huty przeciwstawiającym się krzywdzącym stereotypom tej dzielnicy poprzez darmowy przejazd Tramwajem do Nowej Huty w okresie wakacyjnym sprzyjającym rodzinnym wycieczkom po mieście.

Logo kategorii
97
Edukacja dzieci i młodzieży Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą w formie prelekcji.

Logo kategorii
98
Rekultywacja zieleni w ul. Lea, odc. Galla – Smoluchowskiego

usunięcie nadmiaru mas ziemnych oraz przerośniętych samosiejkami żywopłotów, założenie trawników oraz nasadzenie żywopłotów.

Logo kategorii
99
Konferencja i warsztaty promujące programowanie wśród dzieci

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja mająca na celu promowanie wiedzy związanej z informatyką. Wydarzenie dedykowane jest przede wszystkim uczniom szkół podstawowych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem.

Logo kategorii
100
Zadaszenie przystanków autobusowych- wiaty

Proponuję postawienie 9 wiat przystankowych na najbardziej uczęszczanych przystankach autobusowych. Wiaty muszą być prostego typu dwusłupkowego (zadaszenie i tylna ściana) tak aby mieściły się w świetle chodnika.

Logo kategorii
101
Powiększanie zasobów zieleni miejskiej w centrum Krakowa.

Zagospodarowanie zielenią krzewiastą istniejących zieleńców na terenie dzielnicy I i II oraz al. Trzech Wieszczów

Logo kategorii
102
Kraków Eye

Zakłada stworzenie sieci ogólnodostępnych kamer internetowych WiFi w istniejących już 30 lokalizacjach z darmowym internetem w każdej dzielnicy Krakowa.

Logo kategorii
103
ZIELONA ULICA KRUPNICZA, CZYLI PIERWSZY WOONERF W KRAKOWIE

PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE PIERWSZEGO W KRAKOWIE WOONERFU NA ULICY KRUPNICZEJ Z SZEROKIM, PIĘKNIE OŚWIETLONYM TRAKTEM SPACEROWYM, DUŻĄ ILOŚCIĄ URZĄDZONEJ ZIELENI, ELEGANCKĄ MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, A PRZEDE WSZYSTKIM Z USPOKOJENIEM RUCHU SAMOCHODOWEGO.

Logo kategorii
104
Rekreacja w Krakowie, bezpłatne treningi dla dorosłych.

Zadanie zakłada organizacje bezpłatnych zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców Krakowa, z 5 sportów drużynowych. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tyg. i będą stanowić profilaktykę prozdrowotną oraz edukacyjną kształtującą sprawnego obywatela.

Logo kategorii
105
Naprawiamy krakowski samorząd

Korzystaliście kiedyś z krakowskiego BIP-u? Próbowaliście zapiąć rower pod Urzędem Miasta? Trudno powiedzieć by samorząd był dla mieszkańców

Logo kategorii
106
Zajęcia z samoobrony - bezpieczeństwo niezależnie od wieku

Weekendowe zajęcia z samoobrony. Program dla osób w różnym wieku. Nauka technik skutecznej obrony przed napaścią, próbą kradzieży, agresywną grupą, obrona z wykorzystaniem podręcznych przedmiotów. Dostępne grupy: dla kobiet, seniorów i ogólna.

Logo kategorii
107
SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - wydzielenie torowisk tramwajowych

Wyeliminowanie tworzenia się zatorów tramwajowo - samochodowych, a w konsekwencji szybszy przejazd służb ratowniczych i komunikacji.

Logo kategorii
108
Żyj wyżej

Plac Centralny i Aleja Róż w Nowej Hucie pomimo urody nie zawierają sztuki oprócz niewielkiej ilości detali architektonicznych. Do przestrzeni placów należy wprowadzić nowoczesną rzeźbę, humanizującą przestrzeń i czyniąc ją atrakcyjną.

Logo kategorii
109
Uszyj to sam - maszyny dostępne dla każdego

Stworzenie punktu, w którym będą bezpłatnie dostępne maszyny do szycia, podlegające wewnętrznej konserwacji. Organizowanie tam kursów szycia dla dzieci i młodzieży, młodych matek, emerytów. Dostępność sprzętu do samodzielnego szycia.

Logo kategorii
110
Book Truck – Mobilna Biblioteka

Projekt zakłada zorganizowanie mobilnej biblioteki w samochodzie przypominającym food truck. Obecnie panuje moda na jedzenie przyrządzane i sprzedawane w taki sposób. Na pewno podobnie "serwowana" kultura zostanie pozytywnie przyjęta przez Krakowian.

Logo kategorii
111
Zadbajmy o bezdomne koty !

Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Mały rozmiar otworu uniemożliwi dostęp psom. Zostanie również sfinansowana spora ilość karmy i opieka weterynaryjna.

×