Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 9:

"Poznaj swoją historię – Nowa Huta"

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt lokalny - Dzielnica XVIII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Łąki Nowohuckie, Kraków, Polska (teren zielony między NCK a os. Centrum E)

Dodatkowe lokalizacje: Możliwa inna lokalizacja

Opis projektu

W ramach projektu zorganizowane zostaną inscenizacje wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie dzielnicy. Inscenizacje te mają służyć zwiększeniu świadomości krakowian na temat historii swojego kraju ,miasta i dzielnicy Nowa Huta. Przedstawienia mogą dotyczyć wydarzeń od początku powstania Państwa Polskiego, aż po po 1989 rok. Temat wydarzenia, którego ma dotyczyć inscenizacja będzie wskazany przez wnioskodawcę po konsultacji Wnioskodawcy z Radą Dzielnicy.

GRUPA REKONSTRUKCYJNA - Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej. Grupa zrzesza kilka sekcji zajmujących się różnymi epokami historycznymi Piechota Lubomirskiego - XVII wiek, Powstańcy Styczniowi, 13 Pułk Piechoty - I wojna światowa oraz współpracuje od ponad 10 lat z wieloma innymi stowarzyszeniami rekonstrukcyjnymi z całej Polski. Stowarzyszenie używa replik broni palnej oraz broni białej. Dodatkowo na wyposażeniu stowarzyszenia znajdują się stroje rekonstrukcyjne, namioty, sprzęt obozowy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Organizacja projektu wpłynie w dużym stopniu na angaż kulturalny mieszkańców dzielnicy. Dzięki naszemu projektowi mieszkańcy Nowej Huty, a także inni krakowianie będą mogli poznawać historię w sposób najciekawszy. Tego typu pomysły są pożądane zwłaszcza w XXI wieku, kiedy wiedza historyczna przekazywana na lekcjach w szkole jest ograniczona. Chcemy aby historia była przedstawiona w sposób interesujący zarówno dla młodzieży jak i osób starszych.  Główną myślą projektodawców są słowa Piotra Konieczki, który powiedział: „Naród który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Reklama 2 500,00 PLN
Organizacja 10 000,00 PLN
Opłacenie grup rekonstruktorskich 15 000,00 PLN
27 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór grup rekonstrukcyjnych styczeń - luty 2018
Kampania promocyjna marzec – maj 2018
Kolportaż Ulotek maj 2018
Wydarzenie właściwe czerwiec 2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych pn. „Poznaj swoją historię – Nowa Huta” przyczyni się do integracji lokalnej społeczności i zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w dzielnicy. Przygotowanie rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych pozwoli ponadto mieszkańcom dzielnicy na rozwinięcie zainteresowań historycznych i zapoznanie się z historią Polski oraz miejsca – okolic Placu Centralnego. Mimo podobieństwa do innych projektów „Poznaj swoją historię…”, zgodnie z § 11, pkt 6 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa autorka projektu nie wyraziła zgody na łączenie zaproponowanego projektu z innymi i zaznaczyła, że należy go procedować oddzielnie.
Wróć do poprzedniej strony