Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 49:

100 drzew dla każdej dzielnicy!

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt ma na celu nasadzenie w każdej z 18-stu dzielnic Krakowa 100 drzew, co w sumie dałoby liczbę 1800 nowych roślin na terenie miasta. Nasadzenia, w zależności od wybranego obszaru, mogłyby być skupiskowe, pojedyncze, bądź też w liczbie kilku-kilkunastu sztuk. O miejscach nasadzeń decydować będą poszczególne Rady Dzielnic w porozumieniu z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, wybierając wśród terenów, którymi gospodaruje miasto. Możliwe miejsca realizacji zadania to wszelkiego typu nieużytki, klomby, trawniki, ale też parki i inne tereny zielone, dla których korzyścią będzie pojawienie się kolejnych roślin.

Nasadzane powinny być gatunki drzew niskopylących i dobrze adaptujących się w warunkach miejskich, jak: klon polny, klon pospolity, dąb błotny, miłorząb dwuklapowy, jesion, lipa srebrzysta, jarząb, kasztanowiec. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Drzewa mają zdolność neutralizacji zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w mieście takim jak Kraków, dotkniętym problemem smogu. Każde drzewo jest tu na wagę złota, możemy jednak zaobserwować tendencję do zmniejszania się liczby drzew na terenie miasta. Absorpcja szkodliwych substancji, jak między innymi benzoapiren czy pyły wytwarzane przez piece grzewcze, a także wytwarzanie tlenu (szacuje się, że jedno średniej wielkości drzewo jest w stanie w ciągu godziny wytworzyć ilość tlenu potrzebną do oddychania dla 40 osób) to nie jedyne z pozytywnych aspektów przedsięwzięcia.  Oprócz poprawy jakości powietrza ważnym jest również aspekt estetyczny. Zabudowa miasta staje się coraz bardziej zwarta, nie zawsze pamięta się o zapewnieniu adekwatnej ilości roślinności względem miejskich zabudowań. Niedostateczna ilość zieleni w sposób negatywny wpływa na komfort życia mieszkańców terenów zurbanizowanych.

O atrakcyjności projektu świadczyć mogą chociażby wyniki badania społecznego Barometr Krakowski, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w drugiej połowie 2016 roku, gdzie za najważniejszy aspekt funkcjonowania miasta respondenci uznali powietrze (31%). Aż 91% respondentów w tym samym badaniu określiło jako ważną dla miasta kwestię jakość i ilość terenów zielonych. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup + nasadzenie 1800 sztuk drzew 800 zł x 1800 szt. 1 440 000,00 PLN
Roczna pielęgnacja drzew (pielenie mis, podlewanie, poprawa palików, odcinanie odrostów pniowych ) 1800 szt. x 125 225 000,00 PLN
1 665 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wybór lokalizacji nasadzeń I kwartał 2018
wybór wykonawcy zadania II-III kwartał 2018
realizacja zadania III kwartał (wrzesień) - IV kwartał 2018
roczna pielęgnacja drzew (pielenie mis, podlewanie, poprawa palików, odcinanie odrostów pniowych ) przez rok od posadzenia drzew
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza.
Wróć do poprzedniej strony