Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VII NR 11:

Zielone Centrum Przegorzał

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt lokalny - Dzielnica VII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica VII Zwierzyniec, Kraków, Poland

Opis projektu

Zielone Centrum Przegorzał czyli niewielki skwer i ogród publiczny w Przegorzałach zostanie utworzony w miejscu zaniedbanego trawnika u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.  Ogród stanowić będzie wizytówkę osiedla, będzie miejscem spotkań sąsiadów, łączącym społeczność lokalną oraz pokolenia. Na jego terenie znajdą się: elementy małej architektury służące wypoczynkowi, ławki, stoliki, ciągi komunikacyjne i zieleń. Istniejące kilkudziesięcioletnie brzozy zostaną zachowane i skomponowane z małą architekturą. Stary chodnik prowadzący w przeszłości do nieistniejącego już obecnie wejścia do klubu kultury zostanie  przebudowany. Powstaną również tablice z informacją historyczną na temat Przegorzał. Samo zaprojektowanie ogrodu-skweru zostanie poprzedzone konsultacjami dotyczącymi potrzeb mieszkańców, przeprowadzonymi we współpracy z Klubem Kultury Przegorzały. 

Teren położony jest na działce 235/3 i 235/1, obręb 17. Jest to działka należąca do Gminy Miejskiej Kraków, zarządza nim Zarządu Budynków Komunalnych, który po wstępnych ustaleniach nie wyraził sprzeciwu dla planowanej inwestycji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przestrzeń, w której żyjemy wpływa na nasze samopoczucie, wydajność pracy oraz kontakty międzyludzkie. Odpowiednio zagospodarowane przestrzenie publiczne, tak zwane "dobre miejsca" mogą wywrzeć pozytywny wpływ na nasze zachowanie, usposobienie czy nastrój. Osiedle Przegorzały położone jest w pięknej lokalizacji, u stóp Lasku Wolskiego. Zabudowane jest jednorodzinnymi domami położonymi w ogrodach. Na tym pięknym osiedlu nie ma centralnego miejsca łączącego mieszkańców, będącego miejscem spotkań, a zarazem relaksu, nie istnieje tam nawet kawiarnia, czy restauracja.  Zaniedbany trawnik u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza jest idealnym miejscem do stworzenia "dobrego miejsca". Jest położony w pobliżu Klubu Kultury Przegorzały, często odwiedzanego przez rodziny, dzieci i młodzież, oraz ośrodka zdrowia. W pobliżu znajdują się samoobsługowa stacja naprawcza dla rowerów oraz stojaki dla rowerów, które stanowić będą idealne wsparcie dla "ogrodu".

Odpowiednio i przyjaźnie zagospodarowane miejsce wpłynie pozytywnie na więzi społeczne, stosunki dobrosąsiedzkie oraz na wizerunek naszego osiedla i dzielnicy.  Tablice informacyjne z mapą i informacjami o obiektach, historii i zabytkach Przegorzał będą elementem promującym wyjątkowość i urodę tego osiedla. Położony tuż obok Klub Kultury Przegorzały, będzie organizował na tym terenie wydarzenia integrujące przegorzalskich sąsiadów.  


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt ogrodu-skweru wykonanie projektu ogrodu z uwzględnieniem tablic, dróg komunikacyjnych, ławek, stolików 6 000,00 PLN
realizacja ogrodu-skweru realizacja ogrodu-skweru wraz z ławkami, ciągami komunikacyjnymi i zielenią 84 000,00 PLN
tablice informacyjne realizacja tablic informacyjnych z informacją turystyczno-historyczną o Przegorzałach, opracowanie treści, wykonanie, montaż 7 000,00 PLN
otwarcie ogrodu żywa lekcja muzyki w ogrodzie -skwerze 3 000,00 PLN
100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt ogrodu-skweru konsultacje dotyczące potrzeb wśród mieszkańców przeprowadzone we współpracy z Klubem Kultury Przegorzały, zapytania ofertowe dotyczące projektu ogrodu, rozstrzygnięcie, zlecenie wykonania projektu, 2018-03-31
tablice informacyjne przygotowanie treści informacyjnej przy pomocy klubu kultury Przegorzały, zapytania ofertowe dotyczące projektu ogrodu, rozstrzygnięcie, zlecenie wykonania, wykonanie 2018-04-30
realizacja ogrodu-skweru zapytania ofertowe dotyczące realizacji ogrodu, rozstrzygnięcie, zlecenie wykonania, wykonanie 2018-08-31
otwarcie uroczyste otwarcie z imprezą muzyczną "Żywa lekcja muzyki" wykonane przy wsparciu Klubu Kultury Przegorzały 2018-09-15
Charakterystyka długoterminowych skutków: Rewitalizacja zieleni oraz wzbogacenie o nową małą architekturę tego terenu wpłynie na jego wizualny odbiór. Zachęci także mieszkańców do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, będzie służyła rekreacji oraz integracji.
Wróć do poprzedniej strony