Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 35:

Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka przy Łąkach Nowohuckich (nr 20/49, obr.48, Nowa Huta)

Opis projektu

Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowych w trzech miejscach zlokalizowanych na terenie Krakowa. Będzie to działka sąsiadująca z Łąkami Nowohuckimi. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma mieć charakter całoroczny i składać się będzie z budynku tężni, uzupełnionego o pawilon usługowy, który będzie dostosowany do użytku publicznego. Miejsca te będą przeznaczone dla poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców.

Ponadto inwestycja powinna wpisać się w istniejący krajobraz bez znacznej ingerencji wizualnej. Miejsce zostało wybrane w procesie analizy lokalizacji wspartej konsultacjami społecznymi. Na planowaną inwestycję będą składały się:

  • projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany) budynku pawilonu wielofunkcyjnego
  •  projekt budowlany (konstrukcja)
  • projekt budowlany instalacji hydrotechnicznej (pompy)
  • projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie
  • projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiekcie
  •  projekt zagospodarowania terenu

Budowę obiektów powinno poprzedzić przeprowadzenie badania opinii społecznej oraz oczekiwań mieszkańców w stosunku do funkcjonowania obiektu. Zakończona inwestycja zostanie uzupełniona o tablicę, informującą o możliwościach polepszenia zdrowia układu oddechowego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

●    Cel i potrzeba realizacji projektu

Projekt do budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa sporządzono w celu budowy niewielkich tężni na terenie miasta. Zgodnie z ideą projektu i jego celami, obiekty te stałyby się popularnymi miejscami relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku Krakowa w aspekcie ekologicznym, ale też miasta jako obiektu recepcji turystycznej.

●    Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

W odpowiedzi na rosnące problemy mieszkańców Krakowa związane ze złą jakością powietrza podjęto decyzję o zaspokojeniu podstawowych potrzeb Krakowian, do których należą czyste powietrze, poprawa zdrowia, a w dalszej kolejności wysoka jakość życia. Budowa tężni oraz towarzyszących im usług umożliwi mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.

Dane dotyczące smogu w Krakowie są niepodważalne. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez 188 dni wciągu roku przekroczone były normy zanieczyszczeń PM10. Ponadto z badań wynika, że 35% zachorowań na raka płuc jest efektem zanieczyszczenia powietrza, a 400 osób rocznie przedwcześnie umiera w związku z powikłaniami chorób spowodowanych stałym wpływem smogu na organizm człowieka. Są to argumenty zdecydowanie przemawiające za realizacją powyższego projektu. Tężnie pozwolą na zniwelowanie niekorzystnego wpływu smogu, z którym mają do czynienia mieszkańcy Krakowa.

●    Atrakcyjność projektu

Ze względu na rosnące problemy wynikające ze złej jakości powietrza tężnie zostaną zlokalizowane w miejscach o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co pozwoli na szybkie dotarcie i oczyszczenie płuc z pyłów, które gromadzą się w ciągu dnia. Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców stanowi nadrzędny cel budowy tężni solankowej. Należy zaznaczyć, że ważnym elementem jest zmiana wizerunku miasta Krakowa, który z problemem smogu boryka się od wielu lat. W rezultacie mieszkańcy będą mieli zapewnione miejsca czystego powietrza, a także wypoczynku od miejskiego zgiełku i możliwości budowania więzi lokalnych. Dodatkowym atutem projektu jest lokalizacja tężni w obszarach gęsto zaludnionych oraz z dobrą dostępnością komunikacyjną, co umożliwi jak największej liczbie mieszkańców korzystać z tężni bez pokonywania dużej odległości.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt zagospodarowania terenu 24 600,00 PLN
projekt budowlany tężni 43 050,00 PLN
prace ziemne wraz budową zbiornika 351 780,00 PLN
montaż konstrukcji nośnej tężni 289 050,00 PLN
montaż instalacji hydraulicznej solankowej, wodnej, instalacji elektrycznej tężni 92 496,00 PLN
Obiekty małej architektury 140 000,00 PLN
Tablica informacyjna 2 000,00 PLN
942 976,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badania społeczne pierwsza połowa 2018 r.
Etap projektowania druga połowa 2018 r.
Budowa tężni pierwsza połowa 2019 r
Budowa małej architektury pierwsza połowa 2019
projekt i wykonanie tablicy informacyjnej pierwsza połowa 2019 r.
Zakończenie projektu druga połowa 2019 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu znacząco polepszy jakość powietrza w okolicy Łąk Nowohuckich. Dodatkowo teren wokół tężni będzie przyciągał mieszkańców i turystów, będzie też sprzyjał integracji. Ze względu na sąsiedztwo tak ważnego obszaru ekologicznego jak Łąki Nowohuckie, tężnia może cieszyć się dużym powodzeniem wśród odwiedzających.
Wróć do poprzedniej strony