Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 111:

Zadbajmy o bezdomne koty !

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Szacuje się, że w Krakowie może egzystować nawet kilkanaście tysięcy wolno żyjących kotów. Populacja rozrasta się. Zwierzakom coraz trudniej jest znaleźć schronienie. Powszechne staje się szczelne zamykanie okienek piwnicznych. Dlatego czworonogi nie mają gdzie się ogrzać lub przeczekać złej pogody. Każdej zimy umiera wiele bezpańskich kotów

Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki temu zwierzaki będą mogły przetrwać zimę. Mały rozmiar otworu uniemożliwi dostęp psom. Dlatego koty będą bezpiecznie. Budki zostałyby umieszczone na terenach należących do miasta. Wybór konkretnych lokalizacji nastąpiłby po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się opieką nad wolno żyjącymi kotami. Również mieszkańcy mogliby proponować miejsca instalacji domków. Dzięki rozpyleniu specjalnych feromonów czworonogi będą mogły ,,odszukać” schronienie. Podobny projekt z powodzeniem jest realizowany w wielu innych miastach (m. in. w Poznaniu i Gdyni )

Skupiska kotów byłyby doglądane przez weterynarzy.  Pomocy udzielanoby czworonogom, które mają widoczne problemy ze zdrowiem np. kłopoty z poruszaniem się. Zostałaby również przeprowadzona akcja dokarmiania zwierzaków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego.  Oba działania nie ograniczałaby się tylko do miejsc instalacji budek. W przypadku niewykorzystania całej karmy przekazano by ją Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

Elementy składowane projektu:

 - Nabycie 350 ocieplanych budek dla kotów i ich montaż

-  Zakup 3 ton karmy suchej i mokrej oraz jej dystrybucja

-  Usługi weterynaryjne w kwocie nieprzekraczającej 30 tysięcy złotych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji projektu uda się uratować życie wielu kotów ! Czas zadbać o bezdomne zwierzęta ! Stosunkowo małym kosztem możemy zrobić dużo dobrego ! 


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
350 ocieplanych budek dla kotów i ich montaż 75 000,00 PLN
3 tony karmy suchej i mokrej oraz jej dystrybucja 30 000,00 PLN
usługi weterynaryjne 30 000,00 PLN
135 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
montaż budek początek 2018
dokarmianie cały 2018 rok
opieka weterynaryjna cały 2018 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: W związku z przyjęciem projektu związanego z budżetem obywatelskim o ID BO.OM.325/17 „zadbajmy o bezdomne koty” informuję, że zawarty w projekcie harmonogram działań przewiduje zakup 300 ocieplonych budek dla kotów oraz ich montaż – za kwotę 65 000,- zł oraz usługi weterynaryjne za kwotę 15 000,- zł. Montaż budek przewidziany został na początek 2018 r. a opieka weterynaryjna dotyczy całego 2018 r. Koszty działania w latach następnych nie są znane z uwagi na brak doprecyzowania projektu przez jego autora.
Wróć do poprzedniej strony