Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica III NR 18:

Rodzinne rowery cargo dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Edycja Budżet Obywatelski 2017

Projekt lokalny - Dzielnica III - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Ilość beneficjentów: 1-30

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica III Prądnik Czerwony, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt polega na zakupie przez Dzielnicę usługi polegającej na udostępnieniu mieszkańcom 5 rowerów towarowych, służących do przewozu dzieci przez okres marzec-grudzień (10 m-cy). Rowery będą udostępnianie kolejnym zgłaszającym się rodzinom z terenu dzielnicy na ustalony z góry okres np. 2 tygodni. Dostawą rowerów, ich serwisowaniem, przekazywaniem z rąk do rąk zajmować będzie się zewnętrzna firma.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rowery cargo są coraz częściej wykorzystywane do przewozu dzieci i ładunków, zastępując samochody w wielu miastach na świecie. W Kopenhadze użytkowanych jest 40000 tego typu rowerów. Można przyjąć że każdy taki rower to jedno auto w korkach mniej. Niestety w polskich warunkach cena rowerów tego typu stanowi barierę powodującą, że ich liczba jest wciąż ograniczona. Wypożyczalnie rowerów towarowych istnieją w kilku polskich miastach: w Warszawie rowery takie są własnością Zarządu Dróg Miejskich i są wypożyczane w 8 lokalizacjach na terenie miasta, zaś w Opolu i Radomiu stanowią część systemu roweru publicznego.
W związku z tym, że za wykonywanie usługi odpowiadać będzie wybrana w postępowaniu firma, brak potrzeby wskazywania miejsca przechowywania rowerów - w trakcie wypożyczeń będą one przechowywane przez rodziny, zaś w przerwach - przez firmę świadczącą usługę. Rowery będą mogły być także wykorzystywane w imprezach dzielnicowych.
Doświadczenia wspomnianych miast pokazują, że udostępnienie rowerów towarowych jest dużą atrakcją dla mieszkańców, rowery są chętnie wypożyczane i stanowią samoistną reklamę zrównoważonego transportu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup usługi Kompletna usługa obejmująca dostawę rowerów wraz z niezbędnymi akcesoriami i zabezpieczeniami, ich serwisowanie, zarządzanie rezerwacjami i przekazywanie z rąk do rąk kolejnym rodzinom 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przeprowadzenie postępowanie,start projektu Przeprowadzenie postępowania (przetargu) w celu wyboru wykonawcy, start projektu I-III kw. 2018 r.
Zakończenie projektu - Grudzień 2018 r.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Duża atrakcja dla mieszkańców, ułatwienie dla osób przewożących dzieci lub towary.Rowery stanowią alternatywę dla poruszania się samochodem oraz mogą być reklamą zrównoważonego transportu.
40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Udostępnij na facebooku

×