Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIV NR 4:

Zadbajmy o Lasek Łęgowski!

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt lokalny - Dzielnica XIV - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lasek Łęgowski, Kraków, Polska

Opis projektu

Podstawowym założeniem projektu jest uporządkowanie terenu Lasku Łęgowskiego poprzez pielęgnację zieleni wzdłuż istniejącej ścieżki spacerowej. Projekt zakłada również ustawienie nowych elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci w południowo-wschodniej części lasku.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Lasek Łęgowski jest od lat pomijany w trakcie przyznawania środków na rewitalizację parków. Przed laty służył mieszkańcom jako miejsce rekreacji, spacerów i spotkań. Obecnie jest zaniedbany, a leżące konary i kłącza utrudniają poruszanie się spacerowiczom. Z lasku Łęgowskiego prowadzi krótka droga na Bulwary Wiślane, a więc realizacja projektu przyczyniłaby się do stworzenia w tym miejscu całego systemu dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Jest to również jedyne w okolicy miejsce z zachowaną tak dużą ilością zieleni. W obliczu problemów Krakowa z wycinaniem drzew trzeba dokładać wszelkich starań do rewitalizacji i zachowania istniejących drzewostanów. Realizacja tego projektu przyczyni się również do integracji lokalnych mieszkańców z dwóch dzielnic – Dzielnicy Czyżyny i Dzielnicy Nowa Huta.

Cały teren Lasku jest własnością Gminy Miejskiej Kraków (mapa ze strukturą własności stanowi załącznik do tego wniosku). Teren wymaga sporego nakładu pieniężnego, by mógł służyć w odpowiedni sposób rekreacji, zachowując jednocześnie jego charakter, jednak projekt ten ma na celu rozpoczęcie działań w kierunku poprawy jego wizerunku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
uporządkowanie terenu pielęgnacja drzew i krzewów ze zrębkowaniem wzdłuż istniejącej ścieżki 35 000,00 PLN
mała architektura zakup i montaż 2 000,00 PLN
37 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
 Uporządkowanie terenu lasku II kwartał 2018
 Montaż ławek, koszy na śmieci II kwartał 2018

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Pielęgnacja zieleni wzdłuż ciągu spacerowego wpłynie pozytywnie na komfort przebywających w lasku ludzi. Także montaż nowych elementów małej architektury poprawi atrakcyjność tego terenu, da możliwość na wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni.
Wróć do poprzedniej strony