Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 104:

Rekreacja w Krakowie, bezpłatne treningi dla dorosłych.

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników. Ilość beneficjentów: 201 i więcej

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Zadanie zakłada organizacje bezpłatnych zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców Krakowa. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu po 2 treningi dziennie, każdy trening to 60 min. Dzięki takiej liczbie treningów każdy będzie mógł znaleźć termin odpowiednie dla siebie oraz zajęcia. Zajęciach będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów a poświęcone będą sportom zespołowym. Każdy dzień w tygodniu poświęcony będzie innej dyscyplinie sportowej (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, hokej na hali). Aby móc uczestniczyć w zajęciach wymagać będziemy jedynie wcześniejszego zgłoszenia się na daną jednostkę treningową. Grupy będą mieszane, warunkiem uczestniczenia w treningu będzie ukończenie 18 lat oraz bycie obywatelem Krakowa. Zajęcia odbywać się będą na hali Szkoły Podstawowej nr 50 na ulicy Katowickiej 28. Jest to duża, multidyscyplinarna dwusektorowa, nowoczesna hala z profesjonalnym zapleczem i nowoczesnym sprzętem.

Geneza zadania tkwi w doświadczeniach osoby zgłaszającej  oraz przeprowadzonych przez niego badaniach i analizach rynku zajęć sportowych, z których wynika, że istnieje ewidentna luka w dostępie do bezpłatnych zajęć sportowych dla dorosłych, a mianowicie prawie 100% proponowanych zajęć dla dorosłych to zajęcia płatne min 100-150 zł/ m-ca. To waśnie koszty związane z uczestnictwem w zajęciach są główną przeszkodą w aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców Krakowa. Głównym celem i misją zadania  jest upowszechnianie kultury fizycznej, aktywności fizycznej wśród dorosłych Krakowian a tym samym stanowić ma profilaktykę prozdrowotną, edukacyjną, kształtującą zdrowego, sprawnego  mieszkańca. Wpłynie to nie tylko na nich bezpośrednio ale i na ich otoczenie, rodziny, dzieci. Z uwagi na to, że zadanie zakłada realizację treningów aż z 5 dyscyplin zadanie jest zadaniem o bardzo szerokiej ofercie co daje gwarancje dotarcia do wielu miłośników sportu a nie tylko jednej dyscypliny. Zadanie to ma dać zaczątek, motywacje, wskazówki jak uprawiać daną dyscyplinę, jakie są z tego korzyści. Każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Zadanie nasze zaplanowane jest dla bardzo dużej ilości Krakowian a mianowicie w 10 grupach (5 dyscyplin) będzie trenować min po 20 osób w tygodniu w każdej z grup, biorąc pod uwagę czas trwania projektu od stycznia do grudnia 2018 (łącznie z miesiącami letnimi) – szacowana łączna liczba uczestników to około 1000 uczestników w zadaniu (przy założeniu możliwości dołączenia do grup treningowych w każdym momencie.

Realizacje tego zadania, ma uświadomić mieszkańcom jak bardzo wysiłek fizyczny pozytywnie wpływa na cały ludzki organizm, oraz że uprawianie sportu może być też dobrą zabawą.Bardzo istotne jest to że zadanie jest skierowane do osób dotychczas mało aktywnych, osób nie profesjonalnych, nie zrzeszonych w klubach,nie zajmujących się sportem na co dzień, osób chcących spróbować różnych aktywności a co najważniejsze zadanie to wpłynie na zdrowie mieszkańców Krakowa i tym samym stanowić będzie profilaktykę wielu chorób cywilizacyjnych i spowodowanych "siedzącym trybem życia".

Głównym celem zadania jest aktywizowanie mieszkańców Krakowa oraz zapoznanie ich z różnymi formami sportów zespołowych. Wielu dorosłych obywateli Krakowa (jak pokazują badania około 90%) z różnych powodów czy to czasowych, bądź finansowych nie uprawia żadnego sportu.

Sport łączy pokolenia,  zadanie skierowane jest do szerokiej liczby osób, dlatego na zajęciach spodziewamy się ludzi z bardzo różnych grup społecznych. Wśród celów zadania jest również podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców co w dłuższej perspektywie wpłynie na ich zdrowie zarówno to fizyczne jak i psychiczne, a także zmotywuje, do zdrowego trybu życia , a to z kolei jest profilaktyką dla wielu chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, choroby kręgosłupa i inne). Ponadto jako cele zadania wskazać należy: odnowienie i poprawienie aktywności fizycznej najbardziej zaniedbanej grupy pod względem aktywności fizycznej a mianowicie dorosłych mieszkańców Krakowa, upowszechnianie walorów wynikających z sprawności fizycznej i aktywności w tym obszarze, promowanie aktywnych form dla dorosłych a to będzie miało przełożenie na ich rodziny, dzieci. Proponowane  zadanie  zakłada  2 rodzaje  rezultatów: rezultaty miękkie i twarde. Wśród rezultatów  miękkich jakie zostaną  osiągnięte po przez  realizacji zadania możemy wskazać  takie jak:

Zadnie w 100% jest odpowiedzią na  potrzeby mieszkańców oraz  ewidentną  lukę w tym zakresie.
Przewiduje się, że  w całym zadaniu weźmie  udział około 4 tys mieszkańców Krakowa, są to dane szacunkowe oparte  na  analizie rynku zajęć sportowych oraz przyjętym założeniu rotacji w zakresie 50%.










UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest zaktywizowanie dorosłych mieszkańców Krakowa. Obecnie w stolicy małopolski żyje ponad 760 tysięcy ludzi, z danych statystycznych wynika, że jedynie niecałe 70 tysięcy mieszkańców regularnie ćwiczy w klubach, co stanowi mniej niż 10% mieszkańców. Naszym celem jest zaktywizowanie pozostałej grupy ludzi, którzy ze sportem nie mają wiele wspólnego. Nie od dziś wiadomo jakie pozytywne skutki może przynieść aktywność fizyczna. Ogromna liczba dorosłych ludzi, w ciągłym biegu, nie ma czasu, bądź możliwości w uczestniczeniu w treningach. Ich wysiłek fizyczny ogranicza się do przejścia z parkingu do mieszkania lub pracy. Skutkiem tego są problemy zdrowotne występujące u coraz młodszych ludzi. Po ciężkim dniu pracy, spędzonym za biurkiem wysiłek fizyczny poprawia krążenie i pozwoli nam psychicznie odpocząć od pracy umysłowej, co więcej możemy wyładować negatywny całodzienny stres. Należy  nadmienić, że treningi będą bezpłatne. To ogromy atut tego zadania, ponieważ w obecnych czasach ciągłego konsumpcjonizmu zawsze znajdą się jakieś wydatki. Średni koszt karnetu na siłownie to około 100 – 150 złotych miesięcznie, przy czym często warunkiem jest wykupienie karnetu na kilka miesięcy, dlatego wiele ludzi rezygnuje z ćwiczeń z powodów finansowych. Dzięki zajęciom mieszkańcy Krakowa będą mogli zrobić coś dla siebie i zadbać o swoją formę. Ze względu na fakt, że zajęcia prowadzić będą trenerzy danej dyscypliny, uczestnicząc w treningach, beneficjenci tego zadania, będą mogli uczyć się pod okiem doświadczonych fachowców . Co więcej w Krakowie brakuje amatorskich zajęć poświęconych sportom zespołowym. W naszym mieście mamy kilka zawodowych drużyn występujących na najwyższym poziomie jak na przykład koszykarki Wisły, pomimo to mało jest ofert dla dorosłych, którzy chcieliby nauczyć się danej dyscypliny od podstaw. Na treningach uczestnicy nie tylko będą mogli otrzymać rady od profesjonalistów z danej  dyscypliny sportowej, która ich interesuje, ale również poznać inne sporty zespołowe. Ponadto kolejny walorem jest fakt iż zajęcia te mają niewątpliwie charakter prozdrowotny, aktywizujący, integracyjny. Szacunkowa wielkość grupy to 20 osób co tygodniowo daje możliwość trenowania dla blisko 200 osób, co daje możliwości aktywności fizycznej dla około 1000 osób miesięcznie co jest jak dotąd ilością bardzo dużą o zadaniem realizowanym na szeroką skalę, zważywszy że zadanie jest całoroczne oraz ma charakter rotacyjny. Z uwagi na fakt, że zadanie jest zadaniem całorocznym od stycznia do grudnia 2018r będzie ono dostępne dla wielu mieszkańców Krakowa.Genezą do realizacji zadania są przeprowadzone badania oraz analiza rynku zajęć sportowych dla dorosłych – profesjonalnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla amatorów -  brak. Inicjatywą oraz misją i celem zadania  są bezpłatne zajęcia – ogólnodostępne dla dorosłych mieszkańców Krakowa, dla 20 – latków, 30- latków, 40- latków, 50 latków, 60- latków itd., mieszkańców Krakowa, zarówno kobiety jak i mężczyźni, z różnych grup zawodowych i społecznych. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest bycie obywatelem Krakowa (weryfikowane w oparciu o dane podawane podczas zapisu). W oparciu o możliwości  zadania (ilość godzin, jednostek treningowych w poszczególnych tygodniach, miesiącach a w końcu całym zadaniu a także  z uwagi na fakt jego otwartego formatu) szacowana ilość  osób to 1000 uczestników w całym zadaniu. Dane te  są  szacowane w oparciu o przeprowadzone  analizy i wstępne badania wykonane na potrzeby oferty aby móc z prawdopodobieństwem bliskim 100% móc oszacować  potencjalną ilość  uczestników. Badania te  były  wykonywane metodą  ilościową, ankietą na próbce 50 osób.






Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt najmu hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym Wynajem hali sportowej przez okres trwania zadania w ilości 400 godzin w całym zadaniu x 150 złotych/1h 60 000,00 PLN
Koszty sprzętu sportowy Zakup sprzętu sportowego do realizacji zadania w tym piłki w ilości 50 szt, gumy, płotki i drabinki kondycyjne, maty, skakanki i inne 11 500,00 PLN
Koszt zatrudnienia trenerów 10 trenerów x 40 zajeć 1h x 237,5 zł 95 000,00 PLN
Koszty obsługi technicznej zadania Sprzątanie hali, mycie -60 zł/5h x 40 tygodni 12 000,00 PLN
Koszty obsługi administracyjnej zadania Zapisy, organizacja, i inne prace związane z realizacją zadania - 1osoba x 40 tygodni x 250 zł tygodniowo, 1 osoba x 40 tygodni x 125 złotych tygodniowo 15 000,00 PLN
Koszty wyposażenia apteczki Wyposażenie apteczki w środki medyczne potrzebne w razie urazu podczas zajęć. 1 500,00 PLN
Koszty promocji zadania Strona www, portale społecznościowe 5 000,00 PLN
Koszty obsługi księgowej zadania. Koszty obsługi zadania pod względem księgowym, prawnym - kwota oszacowan wg stawki biur księgowych 8 000,00 PLN
Koordynacja zadania Koszty koordynacji zadania - z uwagi na fakt dużego zakresu realizacji zadania aby było ono zprawnie przeprowadzone niezbędna jest koordynacj zadania przez 2 osoby doświadczone w tym zakresie. 20 000,00 PLN
228 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Prace organizacyjne Rozpoczęcie prac związanych z stroną formalno – prawną oraz organizacyjną. organizacja hali, podpisanie umów z trenerami/instruktorami, zakup sprzętu sportowego) 2018.01.01 - 2018 .01.31
Promocja zajęć. Promocja zajęć (przygotowanie plakatów, dystrybucja materiałów informacyjnych, informacja na www). 2018.01.08 -2018.12.29
Organizacja zapisów na zajęcia. Organizacja grup treningowych, realizacja zapisów. 2018.01.08 - 2018.12.29
Realizacja zajęć. Realizacja i rozpoczęcie zajęć w danych grupach treningowych 2018.01.08 - 2018.12.29
Zakończenie zajęć. Zakończenie zajęć w danych grupach 2018.12.29
Prace sprawozdawczo- raportujące. Prace podsumowywujące, rozliczeniowe zadanie. 2018.12.15-2018.12.29

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców Krakowa z pięciu sportów drużynowych, które stanowić będą profilaktykę prozdrowotną oraz edukacyjną kształtującą sprawnego obywatela.
Wróć do poprzedniej strony