Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 26:

"Zdrowy Kraków - zielenieje!"

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Tereny zielone w poszczególnych dzielnicach.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew (w szczególności miododajnych, takich jak np. lipy) i krzewów wraz z zamontowaniem zabezpieczeń (często młode drzewa są niszczone zaraz po nasadzeniu) oraz co najmniej jednym nawiezieniu sadzonek. Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych 200 sztuk drzew na terenie miasta. Ponadto przewiduje się zakup 720 krzewów oraz łącznie 5400 sztuk cebulek kwiatów, ponad 9000 sztuk innych kwiatów.

Nasadzenia są planowane zgodnie z następującym rytmem wegetacyjnym:
1) wiosna - nasadzenia części drzew, krzewów oraz kwiatów wiosennych
2) lato - nasadzenia kwiatów jesiennych
3) jesień - nasadzenia cebulek (zakwitną wiosną 2019 roku), pozostała część drzew oraz krzewów

Rośliny zostaną nawiezione w przewidzianych dla ich rodzaju okresach w ilościach minimalnych.
Ponadto nasadzenia drzew zostaną zabezpieczone siatkami i wspornikami.

W proces nasadzeń mogą być włączone dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich oraz - w miarę możliwości - przedszkolaki.
Wskazane szkoły mogą być również opiekunami nasadzeń.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Coraz częściej w najbliższym otoczeniu widzimy pustą przestrzeń. Co najwyżej trawniki, których kondycja - z racji braku właściwej opieki- często pozostawia dużo do życzenia. Brakuje cienia, który dałby schronienie w upalne dni, brakuje liści, które produkowałyby tlen dla duszącego się od zanieczyszczeń Krakowa. Coraz mniej ogólnodostępnych terenów zielonych w Krakowie sprawia, że zabawa w zieleni pozostaje coraz częściej marzeniem dla większości Krakowian - tych małych i dużych. Celem projektu jest przywrócenie przestrzeni publicznej walorów estetycznych i zbudowanie przyszłości zielonych płuc dla miasta.
Tęsknotę za zielenią i kwiatami widać po intensywności zieleni balkonowych, wciąż trwałej tradycji ogródków podbalkonowych na wspólnej przestrzeni - to oswajanie ziemi, czynienie tych terenów bardziej swojskimi.
Stworzenie punktów zieleni - zarówno nasadzeń drzew jak i włączenie w krajobraz dzielnic nasadzeń kwiatów - oswoi ją, pozwoli cieszyć się lepszą jakością powietrza, da wypoczynek oczom, a do tego - co szczególnie warto wskazać - da wsparcie owadom. Na terenie miast często bowiem poruszają się pszczoły i trzmiele, które pozyskują w ten sposób nektar. Projekt ma być wstępem do idei miodu miejskiego, która się upowszechnia w innych miastach Polski, na przykładzie innych państw Europy. Nasady cebulek dadzą wieloletni wymiar tej zieleni, powtarzalny co roku, przez co projekt ma szanse utrzymać swoje efekty nawet w przypadku braku kontynuacji.
Stworzenie wspólnych przestrzeni wypoczynku, edukacji przyrodniczej, obserwacja naturalnych procesów związanych z porami roku i wegetacją - to dla miejskich dzieci w zasadzie jedyna okazja edukacji przyrodniczej w skali lokalnej. Dla pozostałych mieszkańców Kraków to alternatywa dla betonowych pustyni, które często fundują nam deweloperzy. To krok ku odzyskaniu przestrzeni, do wymuszenia na projektantach i architektach myślenia wspólnotowego.
Projekt jest pierwszym etapem cyklu inwestycji na rzecz poprawy warunków życia w Krakowie, obejmującego zmiany w przestrzeni miasta, wśród mieszkańców, postaw i otoczenia. "Zdrowy Kraków - ..." ma doprowadzić za kilka lata do wybrania i kontynuowania działań, które co prawda często nie są atrakcyjne politycznie, a często trudne w przeprowadzeniu, ale za to są niezbędne społecznie i środowiskowo.

Zaangażowanie dzieci i mieszkańców gmin w proces nasadzeń z jednej strony zmniejszy docelowe koszty związane z realizacją tego etapu do minimum (koordynacja procesu przez specjalistę), z drugiej strony pozwoli zintegrować się mieszkańcom wokół ważnej dla nich sprawy, a dzieci mogą mieć okazję do żywej edukacji przyrodniczej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup + sadzenie cebulek tulipanów 1800 szt x 4 zł 7 200,00 PLN
zakup + sadzenie -lipa 50 szt x 900 zł 45 000,00 PLN
zakup + sadzenie - klon 50 szt x 900 zł 45 000,00 PLN
zakup + sadzenie - wiąz 50 szt x 900 zł 45 000,00 PLN
zakup + sadzenie drzew miododajnych: świdosliwa Lamarcka- Amelanchier - drzewko rodzynkowe 50 szt x 600 zł 30 000,00 PLN
roczna pielęgnacja drzew (pielenie mis, podlewanie, poprawa palików, odcinanie odrostów pniowych) 200 sz x 125 zł 25 000,00 PLN
zakup + sadzenie krokusów 1800 szt x 3 zł 5 400,00 PLN
zakup + sadzenie narcyzów 1800 szt x 4 zł 7 200,00 PLN
zakup zestawów roślin jesiennych 100 szt 500 zł 50 000,00 PLN
zakup + sadzenie krzewów: dereń ozdobny 360 szt x 40 zł 14 400,00 PLN
zakup + sadzenie krzewów: lilak (bez lilak) 360 szt x 40 zł 14 400,00 PLN
roczna pielęgnacja krzewów 7 880,00 PLN
zakup + sadzenie lawendy 1800 szt x 20 zł 36 000,00 PLN
zakup + sadzenie malw 1800 szt x 15 zł 27 000,00 PLN
zakup + sadzenie cebulek czosnku ozdobnego 1800 zł x 20 zł 36 000,00 PLN
zakup + sadzenie orlików 1800 szt x 20 zł 36 000,00 PLN
zakup + sadzenie wrzosów 1800 szt x 20 zł 36 000,00 PLN
zakup nawozów 5 000,00 PLN
Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin (zdjęcie darni, dowóz ziemi urodzajnej z materiałem, zakup kory, wyrównanie terenu) 1125 m2 x 30 zł 33 750,00 PLN
Roczna pielęgnacja roślin 20 475,00 PLN
526 705,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
wybór lokalizacji nasadzeń I kwartał 2018
wybór wykonawcy zadania I - II kwartał 2018
sadzenie wiosenne II kwartał 2018
sadzenie jesienne III kwartał (wrzesień) - IV kwartał 2018
roczna pielęgnacja drzew (pielenie mis, podlewanie, poprawa palików, odcinanie odrostów pniowych) przez rok od wykonania nasadzeń
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz poprawy jakości powietrza. Ponadto pozytywnie wpłynie na wzrost populacji owadów poprzez posadzenie roślin miododajnych.
Wróć do poprzedniej strony