Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIV NR 1:

Gazetka Czyżyńska

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt lokalny - Dzielnica XIV - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dzielnica XIV Czyżyny, Kraków, Polska

Opis projektu

Biuletyn w wydaniu papierowym w nakładzie 10 tys. egzemplarzy wydawany kwartalnie, dostępny dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny.
Wydawane będą:
- 4 numery za 10 000 zł
- 7000 zł kolportaż
- redagowanie gazetki obywa się nieodpłatnie.
Specyfikacja gazetki oraz Statut gazetki czyżyńskiej stanowią załącznik do projektu.
W gazetce poruszane będą sprawy bieżące, przyszłe, jak również upamiętniające minione wydarzenia.
Proponowane działy: wywiady, kącik historyczny, bieżące informacje i zapowiedzi, zdaniem mieszkańca.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Gazetka stanowi ważne medium informacji mieszkańców o tym co dzieje się w Dzielnicy. Jest prasowym forum wymiany informacji o codziennych i odświętnych wydarzeniach w życiu dzielnicy.
Współredagowana przez mieszkańców, otwarta dla aktywistów, pracowników dzielnicowych instytucji oraz osób aktywnych, zaangażowanych w rozwój i sprawne funkcjonowanie dzielnicy:

  1. Przyczyni się do poprawy komunikacji między  z mieszkańcami,
  2. Będzie źródłem informacji dla mieszkańców
  3. W formie papierowej będzie dostępna dla wszystkich grup np. osób nie korzystających z internetu
  4. Przyczyni się do wzrostu zaangażowania mieszkańców i współpracy
  5. Przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego dzielnicy

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
rejestracja tytułu, przygotowanie i druk gazetki i inne koszty z tym związane 4 wydania ( 1 na kwartał) 10 000,00 PLN
kolportaż gazetek 7 000,00 PLN
17 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
I etap wyłonienie wykonawcy styczeń-kwiecień 2018
II etap powołanie kolegium redakcyjnego styczeń- kwiecień 2018
III etap realizacja zadania kwiecień- 15 grudzień 2018

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu odbywa się w cyklu jednorocznym, w związku z czym nie generuje kosztów utrzymania w latach kolejnych. Projekt zweryfikowano pozytywnie.
Wróć do poprzedniej strony