Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 105:

Naprawiamy krakowski samorząd

Edycja Budżet Obywatelski 2017 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

1. Poprawa Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - biuletyn jest chaotyczny, nieczytelny, nieintuicyjny i kłopotliwy w obsłudze. Co poprawiamy?
  • czytelność i przejrzystość szaty graficznej
  • intuicyjność obsługi - m.in. dostępność druków, procedur
  • formę prezentacji wszelkich dokumentów i uchwał - pobierając dokument powinien on być nazwany zgodnie z tytułem dokumentów np. uchwała nr..., wniosek o...., lista placówek oświatowych (obecnie dokumenty mają nikomu nic nie mówiące numery); ponadto pobrany dokument jako pdf powinien automatycznie otwierać się w nowej karcie przeglądarki (obecnie ściąga się na dysk i dopiero trzeba go otworzyć w dedykowanym programie)
  • i jedno z najważniejszych - formę prezentacji uchwał – obecnie jest to kosmos, nie wiadomo który plik jest głównym dokumentem, które są załącznikami – musimy pościągać wszystkie pliki, aby znaleźć jedną rzecz, która nas interesuje; wszystkie uchwały i załączniki do uchwał powinny być podpisane na stronie, a najlepiej powinna być możliwość ściągnięcia uchwały jako tekstu jednolitego uwzględniającego wszystkie poprawki

2. Dostawienie dodatkowych stojaków na rowery w kształcie litery U przed budynkiem magistratu przy placu Wszystkich Świętych 3-4 oraz na wewnętrznym dziedzińcu wymiana obecnych "wyrwikółek" na stojaki w kształcie litery U. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania do wysokości zaplanowanych środków.

3. Rozpowszechnienie wśród mieszkańców w formie e-booka książki Charlesa Montgomery „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta” . Książka w formie e-booka do ściągnięcia w przestrzeni miejskiej np. na przystankach MPK. Promocja wśród mieszkańców idei przyjaznego miasta, tak aby samorząd był bardziej przyjazny dla mieszkańców. Inicjatywa została by wypromowana kanałami miejskimi (strona www, czasopismo, facebook, rozesłanie informacji do mediów, aktywistów miejskich, pracowników urzędu i miejskich jednostek i innymi darmowymi kanałami).

4. Wykład w przestrzeni ogólnomiejskiej ( np. w Parku Jordana) Jana Gehla (duński architekt i urbanista, profesor Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Pracował dla kilkudziesięciu miast na wszystkich kontynentach. Autor licznych publikacji, m.in. książek "Życie między budynkami" i "Miasta dla ludzi". W swoich pracach twierdzi, że lepszą jakość życia w mieście można osiągnąć dzięki tworzeniu dobrych przestrzeni publicznych i warunków przyjaznych dla pieszych i rowerzystów. Wykładowi towarzyszyłaby wystawa najciekawszych i najbardziej funkcjonalnych przykładów rozwiązań komunikacyjnych, projektów parków, infrastruktur społecznych i innych rozwiązań w przestrzeni miejskiej na przykładzie różnych miast zachodnich. Inicjatywa została by wypromowana kanałami miejskimi (strona www, czasopismo, facebook, rozesłanie informacji do mediów, aktywistów miejskich, pracowników urzędu i miejskich jednostek i innymi darmowymi kanałami).


UZASADNIENIE PROJEKTU

To miasto jest dla nas - mieszkańców, zatem urząd powinien być dla nas, bip powinien być dla nas...

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
BIP poprawa funkcjonalności i estetyki 200 000,00 PLN
Stojaki na rowery zakup i montaż 20 000,00 PLN
książka w formie e-booka zakup i rozpowszechnienie książki (e-booka) Charlesa Montgomery „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta” 20 000,00 PLN
Wykład Jana Gehla wraz z towarzysząca wystawą koszty wygłoszenia wykładu, organizacja wystawy 40 000,00 PLN
280 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
BIP do grudzień 2018
Stojaki na rowery czerwiec 2018
Zakup e-booka marzec 2018
Wykład Jana Gehla wraz z towarzysząca wystawą maj 2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Opinia pozytywna. Realizacja projektu skutkować będzie usprawnieniem funkcjonowania oraz poprawą dostępności Urzędu Miasta, a także zwiększeniem świadomości mieszkańców w zakresie idei przyjaznego miasta. Realizacja projektu w zakresie poprawy czytelności, przejrzystości, dostępności, inituicyjności oraz formy prezentacji dokumentów oraz uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa jest możliwa tylko częściowo z uwagi na złożoność zadania. W przypadku przyjęcia zadania w głosowaniu, zadanie w przedmiotowym zakresie będzie realizowane w części na jaką pozwala stan prawny oraz przewidziany budżet.
Wróć do poprzedniej strony