Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica VII NR 1:

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko…

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica VII Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada realizację prac w następujących lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec:
- remont ul. Kamedulskiej (jezdnia, chodnik - krawężniki granitowe, kostka bezfazowa typu behaton ) od posesji nr 60 do posesji nr 68, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji problemu wody opadowej zbierającej się systematycznie na wskazanym odcinku drogi,
- remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikami przy budynku ul. Kamedulskiej 70 - od ulicy do bramy wjazdowej,
- remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikami przy budynku ul. Kamedulskiej 70 - wewnątrz ogrodzenia,
- wymiana furtki, bramy wjazdowej oraz ogrodzenia przy bramie wjazdowej posesji nr 70,
- remont chodnika al. Kasztanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim - do wyczerpania środków,
- wykonanie dojścia/dojazdu do ogródka jordanowskiego przy ul. Kamedulskiej,
- wymiana tablicy informacyjnej (na tablicę dzielnicową) zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ulic Kamedulskiej i ulicy Pajęczej,
- montaż nowej dzielnicowej tablicy ogłoszeń w rejonie przystanku autobusowego pn. „Olszanica – Kapliczka” w kierunku centrum miasta.

 

 

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stanowiące przedmiot niniejszego projektu działania infrastrukturalne w wymierny sposób podniosą estetykę, a także funkcjonalność oraz bezpieczeństwo wybranych rejonów Dzielnicy VII Zwierzyniec (odpowiednio Przegorzał, Olszanicy oraz Woli Justowskiej).
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remonty dróg i inne prace infrastrukturalne Remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikami przy budynku ul. Kamedulskiej 70 (od ulicy do bramy wjazdowej oraz wewnątrz ogrodzenia), wymiana furtki, bramy wjzdowej oraz ogrodzenia przy bramie wjazdowej - realizator ZBK 275 000,00 PLN
Remonty dróg i inne prace infrastrukturalne Remont ul. Kamedulskiej (jezdnia i chodniki), ul. Kamedulska - utworzenie dojścia do ogródka jordanowskiego, al. Kasztanowa - remont chodników do wysokości środków - realizator ZDMK 481 500,00 PLN
Tablice informacyjne Wymiana i montaż nowej tablicy (ul. Olszanicka, ul. Kamedulska) - realizator ZDMK 12 000,00 PLN
768 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remonty dróg i inne prace infrastrukturalne Wykonanie - w zależności od lokalizacji - remontu chodników albo remontu chodników i innych prac infrastrukturalnych. 2023 rok
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przeprowadzone remonty i pozostałe wskazane prace infrastrukturalne w ul. Kamedulskiej, w tym w obszarze przychodni, wpłyną w znaczący sposób na poprawę estetyki w tym rejonie miasta, w tym rozwiąże problem zbierającej się wody opadowej. Montaż tablic informacyjnych ma wpływ na lepszy dostęp do ważnych informacji dla mieszkańców, szczególnie osób starszych, czy osób bez dostępu do internetu. Remont chodników al. Kasztanowej wpłynie w znaczący sposób na poprawę estetyki i komfort pieszych w tym rejonie miasta.
powrót