Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica I NR 1:

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko…

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt lokalny - Dzielnica I Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada remont zaniedbanych chodników krakowskiego Kazimierza w trzech następujących lokalizacjach:

1) chodników w ciągu ul. Meiselsa na odcinku od ul. Bożego Ciała w kierunku ul. Krakowskiej;

2) chodników przy ul. Skałecznej na odcinku pomiędzy ul. Augustiańską a ul. Krakowską;

3) chodnika po prawej stronie ul. Paulińskiej na odcinku od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. św. Stanisława.

Przedmiotem projektu jest remont zaniedbanych chodników krakowskiego Kazimierza w trzech następujących

lokalizacjach:

- chodników w ciągu ul. Meiselsa na odcinku od ul. Bożego Ciała w kierunku ul. Krakowskiej. Zakładany jest remont chodników po obu stronach ulicy Meiselsa do wysokości nakładki wraz z wymianą znajdującej się pomiędzy nimi nakładki asfaltowej. Dodatkowo proponowane jest umieszczenie 2-3 donic z roślinami u zbiegu chodnika ul. Meiselsa, w celu uniemożliwienia parkowania i zawracania na szeroki fragmencie chodnika.

- chodników przy ul. Skałecznej na odcinku pomiędzy ul. Augustiańską a ul. Krakowską. Zakładany jest remont

chodników po obu stronach ulicy wraz z wymianą znajdującej się pomiędzy nimi nakładki asfaltowej;

- chodnika po prawej stronie ul. Paulińskiej na odcinku od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. św. Stanisława.

Remonty realizowane będą do wysokości środków.

 

Remonty ww. chodników powinny zostać wykonane z zastosowaniem krawężników granitowych oraz nawierzchni z kostki typu Babilon (lub innej kostki nawiązującej do estetyki sąsiednich, relatywnie nowowyremontowanych chodników i ulic (m.in. ul. Krakowska, Wawrzyńca, Wąska, znaczna część ul. Józefa)). W szczególności niewskazane jest wykonanie prac w technologii płyty betonowej 50cm/50cm, która zarówno estetyką, jak i trwałością (klawiszowanie, pękanie przy najazdach) całkowicie nie odpowiada realiom krakowskiego Kazimierza.

 

Ostateczny materiał zastosowany podczas remontów uzależniony będzie od wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rodzaj materiału oraz jego koszt będzie warunkował zakres realizacji zadania.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stanowiące przedmiot niniejszego projektu chodniki położone są w jednych z najbardziej reprezentacyjnych i atrakcyjnych turystycznie rejonach Dzielnicy I Stare Miasto, a ich stan zupełnie nie odpowiada temu statusowi. Wykonanie ich remontu w wymierny sposób podniesie estetykę okolicy, a także funkcjonalność oraz bezpieczeństwo odbywającego się nimi ruchu pieszego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remonty chodników i nakładek Remonty chodników i nakładek 464 300,00 PLN
Projekt i realizacja zieleni Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 40 000,00 PLN
504 300,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remonty chodników i inne prace infrastrukturalne Remonty chodników i inne prace infrastrukturalne I-IV kwartał 2023 r
Charakterystyka długoterminowych skutków: Remont kazimierskich chodników poprawi jakość i estetykę jednych z najbardziej reprezentacyjnych rejonów Dzielnicy I Stare Miasto. Dodatkowo pozytywnie wpłynie na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.
powrót