Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 4:

ZADBAJMY O PLANTY BIEŃCZYCKIE- SERCE BIEŃCZYC!

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Centralny obszar dzielnicy Bieńczyce pomiędzy ul. Okulickiego, a ul. Kocmyrzowską.

Opis projektu

1. Nasadzenia drzew, krzewów i roślin kwitnących.

2. Remont alejek.

3.Montaż urządzeń małej architektury, np.: ławek, ławek- huśtawek, pitników, tablic informacyjnych na temat historii dzielnicy i poszczególnych osiedli.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Planty wymagają nasadzeń roślinności, głównie roślin ozdobnych, w celu poprawy estetyki i zagospodarowania terenu, co da mieszkańcom możliwość wypoczynku w przyjemnym otoczeniu.

2. Alejki parkowe wymagają naprawy, co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i komfort poruszania się.
3. Urządzenia małej architektury zaspokoją potrzeby mieszkańców poprzez: zwiększenie miejsc wypoczynku (ławki), korzystanie z wody, z miejskiego wodociągu przez ludzi i zwierzęta (pitniki), poznawanie historii miejsca zamieszkania (tablice informacyjne).   

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rewitalizacja Plant Bieńczyckich Całościowy projekt rewitalizacji Plant Bieńczyckich 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu 2023
Realizacja Realizacja projektu 2024
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada nasadzenia nowej roślinności, naprawę alejek oraz montaż urządzeń małej architektury na Plantach Bieńczyckich. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
powrót