Projekty 2022 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 6:

BEZPŁATNE TOALETY W PARKU JORDANA

Edycja Budżet Obywatelski 2022 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: park im. dra Henryka Jordana

Opis projektu

Przy Domu Harcerza, jak i przy wyjściu z parku Jordana od strony ul. Ingardena znajdują się publiczne toalety. Jednakże wymagają one remontu, a także nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy matek z dziećmi. Projekt ten polega na remoncie jednej z istniejących toalet i dostosowaniu jej do potrzeb matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a także udostępnieniu jej bezpłatnie poprzez zastosowanie systemu znanego z toalet bezobsługowych, które nie wymagałyby obecności osób pobierających opłatę i wydzielających papier toaletowy.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Jordana jest jednym z najważniejszych parków w Krakowie, jednak stan techniczny toalet wymaga ich pilnego remontu. Toalety te nie są również dostosowane do potrzeb matek z dziećmi, czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo pobieranie opłat sprawia, że nie każdy może z toalety w parku skorzystać.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont toalet 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2023
Realizacja Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania. 2024

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada remont jednej z toalet publicznych w Parku Jordana. Jego realizacja przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z toalet, również dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.
powrót